Tyréns kravställer ny Slussenterminal

Tyréns kravställer ny Slussenterminal
Konsultföretaget Tyréns har fått i uppdrag av SL att projektleda kravställningen på en ny bussterminal i Katarinaberget. Den nya bussterminalen som ska vara klar 2018 är en del av nya Slussen-projektet.
Konsultföretaget Tyréns har fått i uppdrag av SL att projektleda kravställningen på en ny bussterminal i Katarinaberget. Den nya bussterminalen som ska vara klar 2018 är en del av nya Slussen-projektet. Infarten till det angränsande skyddsrummet i berget, som kan hålla 11 500 personer, kommer också att byggas om under Tyréns granskning.

Den nya bussterminalen byggs in i ett bergrum i Katarinaberget och terminalen kommer ge en mer attraktiv miljö för resenärer och bättre trafiksäkerhet än dagens lösning. Den nya bussterminalen är dimensionerad för att klara 204 bussavgångar i timmen mot Nacka-Värmdö-trafiken som idag klarar 150 bussavgångar i timmen. Den ökade kapaciteten betyder att terminalen ska klara en ökning i busstrafiken fram till 2030.

Den nya bussterminalen byggs som en dockningsterminal vilket gör att resenärsytor och trafikytor skiljs åt. Resenärerna vistas i en ankomst- avgångshall som har dörrar ut mot påstigningsplatserna vilket ger möjlighet till renare, trivsammare miljö och bättre luftkvalitet i vänthallen.

Dockningsterminallösningen leder också till att resenärer inte behöver korsa några körytor för att komma till sin buss vilket ska bidra till en ökad trafiksäkerhet.

I samband med ombyggnationen av bussterminalen kommer infartsrampen till skyddsrummet i Katarinaberget tas bort och sedan återställas.

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt