Nyheter

Tysk byggindustri kräver fler biltullar

Företrädare för tysk byggindustri vill att systemet med biltullar för stora lastbilar ska utvidgas. De vill att även personbilar ska betala och går därmed på tvärs med vad andra branscher tycker.

Michael Knipper vid tyska byggindustrins branschorganisation säger till tidningen Handelsblatt att det vore önskvärt att utvidga vägtullsystemet för att komma till rätta med de återkommande trafikstockningarna på vägarna.
Byggindustrin ser dessutom en möjlighet till mer jobb i och att med pengarna som vägavgiftssystemet ger kan användas för olika infrastrukturprojekt.

Lastbilstullarna infördes 2005 och gäller större lastbilar. Byggindustrin vill utöka tullarna till att gälla även mindre lastbilar och personbilar. Den uppfattningen delas inte av alla branschförbund, skriver Ny Teknik.
I somras protesterade transportnäringen mot lastbilstullarna, som de anser belastar verksamheten extra tungt när bränslepriserna skjuter i höjden.

Läs mer på Ny Tekniks hemsida