Nyheter

Tyskland en större marknad än Sverige

Joachim Hallengren, vd Bonava.

Under 2018 var Tyskland en större marknad för Bonava, jämfört med Sverige, både gällande nettoomsättning och rörelseresultat. Bolaget kommer dessutom att fortsätta satsningen på den tyska marknaden.

Det säger vd:n Joachim Hallengren till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi satsar mycket i Tyskland och gjorde några markförvärv under fjolåret. Vi har dock fler köp i kikaren som kan komma redan under innevarande halvår i någon av de storstadsregioner som vi verkar i”, säger han.

Han påpekar att soliditeten vid årsskiftet uppgick till 35 procent, mot ett mål om minst 30 procent, varpå Bonava därmed har ”möjligheter till att agera”.

Under helåret 2018 svarade Tyskland för 41 procent av Bonava-koncernens nettoomsättning medan Sverige stod för 29 procent. Inom den svenska delen var rörelseresultatet 761 miljoner kronor under fjolåret (1.230) medan den tyska delen levererade ett resultat om 796 miljoner kronor (668).
Under 2018 gick Tyskland om Sverige som Bonavas största marknad, enligt bokslutet.

”Den tyska bostadsmarknaden är stark och under kvartalet sålde vi fler bostäder samtidigt som vi ökade antalet starter med ungefär 40 procent jämfört med i fjol. Den tyska marknaden utgör nu 43 procent av våra 10.712 bostäder i produktion”, kommenterar vd Joachim Hallengren i rapporten.

I Tyskland var försäljningsgraden av bostäder till konsumenter 59 procent av de 2.932 enheterna i pågående produktion (66% av 2.452 enheter per den 30/9).

”Efterfrågan från investerare är god på våra marknader. Under kvartalet sålde vi 1.383 (1.160) bostäder till investerare, vilket är en ökning med cirka 20 procent jämfört med i fjol. Under kvartalet gjorde vi dessutom vår första investeraraffär i Baltikum”.

Nyhetsbyrån Direkt