Nyheter

Tyst minut för döda arbetare

Klockan tolv idag onsdag hålls en tyst minut på landets byggen och industrier. Manifestationen genomförs för att hedra arbetare som dött på jobbet.

Det är Byggnads och Metall som ligger bakom dagens manifestation. Förra året dog tolv byggarbetare på jobbet vilket är fyra fler än 2009, konstaterar Byggnads på dagens DN Debatt. Inte heller 2011 blir fritt från dödsfall. Bara i maj dog två byggarbetare på jobbet. Först klämdes en polsk byggarbetare till döds under en borrigg vid arbetet av Citybanan i Stockholm. I det andra fallet ramlade ett helt trapphus samman vid bygget av Vattenfalls nya kontorshus i Solna. En byggarbetare klämdes till döds.

Dagens manifestation äger rum över hela landet.

— Det är svårt att säga hur många det är som kommer att medverka, men vad jag förstår så har till exempel JM och Skanska gått med på att ha en tyst minut på sina arbetsplatser. En känsla jag har är att det är mest större företag och arbetsplatser som kommer att vara med på manifestationen. Och det är ju också, vilket det känns lite förbjudet att säga, mestadels större svenska företag som är riktigt bra på säkerhetsarbete, säger Byggnads ordförande Hans Tilly till Byggvärlden.

— Jag vill se detta som en uppmaning till utländska företag och mindre företag att tänka mer på säkerheten. Och att det måste få kosta, fortsätter han.

I dagens DN Debatt skriver Hans Tilly och Metalls ordförande Stefan Löfven att det dessutom antagligen finns ett stort mörkertal som inte kommer Arbetsmiljöverket till del. De minskade anslagen till Arbetsmiljöverket har även gjort att myndighetens inspektörer inte hinner inspektera och ställa nödvändiga krav på arbetsgivare som brister i sitt säkerhetsarbete.

— Det handlar om en generell minskning av resurserna på arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets minskade anslag ingår i detta och det påverkar såklart olycksstatistiken. Jag träffar arbetsmarknadsminister Hillevi Engström om en vecka och då ska jag fråga henne vad regeringen tänker göra åt detta, säger Hans Tilly.

I debattartikeln ställer fackförbunden därför en rad krav på regeringen som måste genomföras. Till exempel bör Arbetsmiljöverket få ökade anslag och en nolltolerans mot olyckor måste införas. Dessutom bör medlen för arbetsmiljöforskning öka och en partsgemensam företagshälsovård som arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete införas.

En färsk arbetsskaderapport från Arbetsmiljöverket bekräftar fackförbundens beskrivning av en riskfylld arbetsmiljö. Under 2010 ökade både antalet anmälda arbetsskador och fallolyckor jämfört med 2008 och 2009.