Nyheter

Tyst minut för omkomna byggnadsarbetare

Med anledning av alla dödsolyckor den senaste tiden höll byggnadsarbetare på arbetsplatser i Sverige en tyst minut klockan tolv idag på arbetsmiljödagen.

Stockholmsarenan var en av de arbetsplatser där man stannade upp för att hedra dem som fått sätta livet till på sina arbeten.

Både SGA-representanter, Peab-anställda och underentreprenörer, yrkesarbetare och tjänstemän, samlades till en tyst minut på Stockholmsarenans läktare på arbetsmiljödagen. 

Totalt har 111 personer omkommit på byggen under de senaste tio åren, visar statistik som tidningen Byggnadsarbetaren tagit fram. Det dör i snitt en byggnadsarbetare i månaden i Sverige.  Detta vill Byggnads uppmärksamma genom en tyst minut.

En av dem som närvarade på ceremonin på Stockholmsarenan var Bjarne Sagulin, arbetsledare på Normek som monterar takstålet på arenan.
Det här är ett bra initiativ. Jag tror att en tyst minut kan få många att tänka efter lite extra. Tyvärr är det alltför många som tar onödiga risker. ”Det händer inte mig” är en vanlig inställning, säger Bjarne.

Själv är han inte rädd på jobbet trots att han ibland jobbar 55 meter ovan mark.
Följer man reglerna är det inte farligt. Det gäller att tänka sig för och använda sele och se till att ställningar och liftar är okej.

Byggnads vill att regeringen tar krafttag för att förbättra arbetsmiljön.
– Nästan varannan byggnadsarbetare klarar inte av att jobba till 65 år, på grund av dålig arbetsmiljö. Det borde vara självklart att börja med att förbättra arbetsmiljön innan man exempelvis höjer pensionsåldern, säger Jörgen Eriksson, arbetsmiljöansvarig Byggnads förbundsledning

På fredagsmorgonen uppvaktades också arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i Rosenbad genom att byggnadsarbetare från medlemskretsen Handen, initiativtagare till kampanjen, överlämnade gamla arbetshandskar som burits av kollegor. Ministern fick ta emot 111 stycken märkta handskar till minne av dem som dött under de senaste tio åren. – Till Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister, säger vi från Handen: Ta emot våra handskar som har burits av våra kamrater. De som har fått nog av dödsolyckor, skador och ohälsa på sina arbetsplatser. Vi och våra nära och kära är värda ett bättre liv än den arbetsmiljö som regeringen ger oss, säger Kent ”Renen” Johansson, Byggnads medlemskrets i Handen.

Sveriges Byggindustrier stödjer den tysta minuten som LO utlyst.
– Vi kommer att hålla en tyst minut även på samtliga av Sveriges Byggindustriers kontor. Detta är en ledningsfråga men också en attitydfråga för medarbetarna. Vi arbetar sedan ett år tillbaka med att samla branschen och arbetsmarknadens parter för en gemensam insats som vi kallar ”En säker arbetsplats”. Säger BI:s vd Ola Månsson.

Fakta olyckor i Byggbranschen

2010 rapporterades närmare 13 000 allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Av dessa var 54 dödsolyckor.
Mellan 2005 och 2010 skedde 78 dödsolyckor inom byggbranschen enligt Arbetsmiljöverkets statistik.
Det finns också ett mörkertal när det gäller utländsk arbetskraft och de skador som de drabbas av
Antalet anmälda olyckor med sjukfrånvaro har ökat med sju procent på ett år. 2011 var ett dåligt år för arbetsmiljön i byggbranschen: 213 stycken fler olyckor med sjukfrånvaro under 2011 jämfört med året innan.
Samtidigt ökade antalet färdolyckor med 22 procent, många byggjobbare skadades på väg till arbetet.
Enligt arbetsmiljöverket skadades 3 427 personer mellan 16 och 24 år på jobbet under 2011. Det handlar om arbetsskador som anmälts till Försäkringskassan för sjukfrånvaro. Ökningen är ganska stor från året innan, då det var 2930 anmälningar. Inom bygg och vård sker de flesta olyckorna.
En undersökning bland Byggnads medlemmar som Novus-opinion gjordes augusti 2011 visar att varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet.
Det framgår också i undersökningen att en tredjedel har blivit sjukskrivna som följd av en olycka på jobbet.
Hela 47 procent tycker att säkerhetsinformationen från sin arbetsgivare inte är tillräcklig.
Bara under 2010 ledde 3033 arbetsolyckor till sjukskrivning inom byggbranschen.
Ett dödsfall i månaden under tio år.
Förra året dog nio personer i byggolyckor.
Totalt har 111 personer dött på byggen under de senaste tio åren.
 
Fakta dödsfall:
2011: 9, 2010: 12, 2009: 8, 2008: 15, 2007: 13, 2006: 10, 2005: 9, 2004: 10, 2003: 14, 2002: 11
Källa: Dödsstatistik Tidningen Byggnadsarbetaren
 

 .