Nyheter

Underbemanning viktigaste frågan

Nästan alla problem byggchefer upplever beror på underbemanningen. Det måste åtgärdas, anser Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna inom Ledarna.

Hallå där …
Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna inom Ledarna.

Vad gör ni för att förbättra byggchefernas arbetssituation?
— Framförallt arbetar vi med ledarskapskompetens genom kurser och skrifter. Det är för många i dag som saknar denna kompetens när de tar examen och sedan avancerar till chefer.

Vilka frågor är viktigast inför framtiden?
— Den absolut viktigaste frågan är underbemanningen. Nästan alla problem byggchefer upplever kan härledas till detta och det blir inte bättre nu när vi går in i en lågkonjunktur. Här jobbar vi aktivt med lobbying.

Är det för få chefer eller medarbetare?
— Det är nog både och, även om man får titta på detta från fall till fall. Det gäller ju också att definiera vad en byggchef är. Till exempel kan ju arbetet för en plastchef och en administrativ chef vara helt olika.