Nyheter

Underrepresentation av homosexuella byggchefer

Homosexuella män är den mest underrepresenterade gruppen bland chefer i samhällsbyggnadssektorn. Det visar en ny rapport från Byggcheferna. Foto: Byggcheferna

Homosexuella män är den mest underrepresenterade gruppen bland chefer i samhällsbyggnadssektorn. Även chefer som identifierar sig som svarta är i minoritet. Det visar en ny rapport från Byggcheferna.

En ny kartläggning från branschföreningen Byggcheferna avslöjar att breda befolkningsgrupper som exempelvis homosexuella män och människor med annan etnisk identitet än svensk är kraftigt under­representerade bland cheferna i samhällsbyggnadssektorn. Kartläggningen är den första i sitt slag och genomförd i samarbete med Allbright och Novus.

Den typiska samhällsbyggnadschefen är en vit man på mellan 45 och 59 år, född i Sverige som antingen identifierar sig som kristen eller utan religion, som är heterosexuell och som inte har någon funktionsnedsättning.

”Representerar inte hela samhället”

Genom kartläggningen blir det tydligt att det är fler grupper än kvinnor som är underrepresenterade bland chefer i samhällsbyggnadssektorn, något som Byggcheferna anat men saknat kunskap och fakta om. Homosexuella män är en sådan grupp, där noll procent identifierar sig med gruppen enligt undersökningen. I samhället i stort anges andelen homo- och bisexuella personer ligga på 2–3 procent. I yngre åldersgrupper är andelen 4–6 procent.

Även vissa etniciteter är underrepresenterade i samhällsbyggnadsbranschen. Endast två procent av cheferna identifierar sig som icke-vita. Noll procent identifierar sig som svarta. Över 90 procent uppger att de identifierar sig som vita, enligt kartläggningen.

– Nu vet vi och tyvärr kan vi konstatera att vi inte är en bransch som representerar hela samhället eller tillvaratar kompetensen i hela befolkningen, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna.

Kartläggningen visar att följande grupper är underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnad:

  • Människor med annan etnisk identitet än svensk. I samhället 25,5 %. I sektorn 11 %.
  • Homosexuella män. I samhället 2–3 %. I sektorn 0 %.
  • Kvinnor med funktionsnedsättning. I samhället 16 %. I sektorn 3 %.
  • Män med funktionsnedsättning. I samhället 16 %. I sektorn 9 %.
  • Kvinnor. I samhället 50 %. I sektorn 13 %.

– Att olika grupper ur samhället är underrepresenterade bland cheferna är allvarligt. Det en viktig signal om att vi riskerar missa kompetenta chefer. Men det innebär också i förlängningen att vi riskerar missa kompetens, kreativitet och perspektiv i alla andra yrkesgrupper i branschen eftersom chefer är de som rekryterar medarbetare, inte minst ur sina egna personliga nätverk.

Kartläggningen är den första i sitt slag. Den omfattar alla sju lagstadgade diskrimineringsgrunder och är genomförd i samarbete med stiftelsen Allbright och Novus. Den bygger på en metod kallad jämlikhetsdata som baserar sig på frivillighet, anonymitet och självidentifikation.

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna med 17 000 medlemmar.