Nyheter

Unga rekryteras på internet

Kommunala personalchefer tror på rekrytering av framtida arbetskraft via internet. Det visar en undersökning gjord av rekryteringssajten Offentliga Jobb.

I takt med att 40-talisterna nu går i pension behövs ny arbetskraft fyllas på. Bland svenska kommuner har därför rekrytering av ny arbetskraft hög prioritet, visar undersökningen.

De viktigaste kanalerna för att nå ungdomar är internet, men också studie- och skolbesök anses vara viktiga rekryteringskanaler.