Nyheter

Unga vill bo kollektivt

Bo tillsammans med vänner eller dela vardagsrum med grannarna.

Unga prioriterar tillgänglighet framför ägande när det kommer till boendet. Det visar en undersökning som NCC genomfört tillsammans med Swedbank och Fastighetsägarna i Stockholm.

Studien om unga stockholmares syn på framtidens boende har genomförts av analysföretaget United Minds. Undersökningen visar att 59 procent av unga stockholmare tycker att dagens utbud av bostäder i regionen inte är anpassat efter deras behov och önskemål.

För dem är det viktigt att ha ett kollektivtrafiksnära boende och korta restider till arbete och studier. Storleken på boendet spelar mindre roll. Nära hälften mellan 18-25 år kan tänka sig att bo på 25 kvadratmeter eller mindre för att få bo på en attraktiv adress.

– Vi ser en tydlig trend att efterfrågan på mindre lägenheter ökar och vi kommer därför att erbjuda fler och mindre lägenheter. I Tyskland där NCC är landets största bostadsutvecklare jobbar vi med ett koncept vi kallar ”affordable living” – lägenheter som bygger på ett plattformstänkande och därför går snabbt att bygga och passar de unga. Det vill vi även göra i Stockholm, säger Joachim Hallengren, affärsområdeschef för NCC Housing, i ett pressmeddelande.

En konsekvens av mindre bostäder är att vissa funktioner i boendet behöver flyttas ut. Och undersökningen visar att det inte är något problem för unga – 18 procent skulle till exempel kunna skippa vardagsrummet i bostaden under förutsättning att de har tillgång till det i sin fastighet.

Gemensamma utrymmen där de boende kan umgås efterfrågas samtidigt av hela 38 procent.

Studien visar också ett ökat intresse av att ha till tillgång till och dela saker med andra snarare än att äga själv. Det märks inte minst i synen på olika trafikslag.

Närhet till kollektivtrafik är den viktigaste aspekten vid valet av ny bostad –högst på listan över trafikslag kommer tunnelbanan. Knappt var tredje svarande tycker däremot att det är viktigt att äga en egen bil.

Kollektiva lösningar är även relevanta för att möta förändrade livsmönster. För många unga entreprenörer och kreatörer i tjänstesektorn växer arbete och fritid samman och det har skapat en efterfrågan på en ny form av boende där det också finns tillgång till kontor.

Marie Bergström

Ur studien

  • 40 procent önskar att de kände sina nuvarande grannar bättre
  • 52 procent skulle vilja umgås med sina grannar om de delade intressen.
  • 47 procent är intresserade av att bo tillsammans med vänner.

Studien ”Hur vill unga i Stockholm bo i framtiden” bygger på omvärldsanalys, expertintervjuer och en digital undersökning bland 1 055 unga stockholmare 18-35 år under perioden 17-31 januari 2014. Studien har genomförts av United Minds på uppdrag av NCC, Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm.