Nyheter

Universitetsstäder är heta

Städer med universitet blir allt mer populära att investera i. Det visar NAI Svefas årliga rapport.

I rapporten Svensk Fastighetsmarknad har fastighetsmarknaden i 24 svenska städer betygssatts ur investeringsperspektiv. Traditionellt har storstäder som Malmö och Göteborg fått höga betyg, men nu drar universitetsstäder som Uppsala, Lund och Linköping ifrån.

Betygsättningen har gjorts utifrån ett rankingsystem med tio olika parametrar, bland annat befolkningstillväxt, arbetslöshetstal och investeringsdata. Resultatet blir ett maximalt fastighetsindex om 100.

— Klar ledare är Stockholm med ett fastighetsindex på 85, men skillnaderna mellan huvudstaden och andra dynamiska utvecklingsstäder är inte så stora som man ofta tror, säger Lars Haag, värderings- och analyschef på NAI Svefa, i ett pressmeddelande.

Både Lund (68) och Linköping (58) har till exempel fått ett högre index än Malmö (57).

Bäst utveckling har universitetsstäder med tät koppling till den lokala arbetsmarknaden, där studenter väljer att stanna kvar efter examen.

Men NAI Svefa ser även orosmoln på fastighetsmarknaden. I orter med en kraftig expansion av köpcentrum och andra större handelsytor finns en risk för överetablering med ökad uthyrningsrisk och press på hyror.

— I orter som Norrköping (40), Kalmar (38), Luleå (36) och Växjö (37) kan vi se en riskökning som hänger tätt samman med en överetablering inom större handelsytor, säger Lars Haag i pressmeddelandet.