Nyheter

Uppåt för JM

JM:s rörelseresultat blev 514 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, en ökning jämfört med samma period året innan då siffran var 379 miljoner kronor.

Intäkterna uppgick till 3.598 miljoner kronor, jämfört med  3 800 miljoner kronor i fjol. Dessa siffror är enligt JM:s segmentsredovisning.

Antal sålda bostäder ökade till 3 265 (2 952) och produktionsstarterna minskade till 2 953 (3 163). Efterfrågan i Norge har försvagats.

”Efterfrågan för JMs bostäder har utvecklats positivt under året med fortsatt god försäljning i Stockholm”, skriver Johan Skoglund, VD och koncernchef i JM, i en kommentar till bokslutskommunikén och fortsätter:

”Strukturellt gäller goda förutsättningar för vår affär bland annat med stor befolkningsökning på de marknader där vi är verksamma”.

Styrelsen föreslår att utdelningen blir 7:25 kronor per aktie, att jämföra med 6:75 kronor i fjol.