Nyheter

Uppåt för lokalbyggandet

Under det första halvåret 2010 låg byggandet av yrkesbyggnader (lokaler) oförändrat jämfört med motsvarande period 2009. Denna utveckling är starkare än vad vi tidigare väntade oss.

Den huvudsakliga orsaken till att aktiviteten inte har fortsatt att falla är det positiva stämningsläget i Sverige och den relativt snabba återhämtningen efter den stora nedgången i ekonomin 2009. Utvecklingen för framför allt industri- och lagerbyggnader har varit oväntat god och indikerar en uppgång under året som helhet, om än från låga nivåer.

Även byggandet av hotell har ökat kraftigt. Offentlig byggnation har som väntat minskat, men nedgången var något större än befarat, framför allt för vårdbyggnader.

Byggandet av fritidshus har utvecklats starkt i spåren av den

positiva utvecklingen i hushållens disponibla inkomster och låga räntor.

Den något positivare utvecklingen för yrkesbyggandet under 2010 indikerar en oförändrad marknad under året som helhet jämfört med 2009. Sveriges starka ekonomiska utveckling gör att byggandet hålls uppe bättre än vad som är fallet i många andra länder.

Att arbetsmarknaden redan har börjat förbättras och kredittillgången är god gör att exempelvis kontorsmarknaden inte kommer att falla lika mycket som under tidigare lågkonjunkturer.

Under 2011—2012 väntar vi oss en stigande aktivitet, om än i en låg takt. Ett varningens finger ska dock höjas för 2011, då stabiliteten i världsekonomins återhämtning testas på allvar.

Minskade offentliga stimulanser i Europa och USA kan i värsta fall leda till en ny konjunkturnedgång. Även en överhettning i Kina skulle minska efterfrågan i världsekonomin. Sverige skulle i ett sådant scenario inte klara av att undgå en ny nedgång, vilket även skulle påverka byggaktiviteten.

Thomas Ekwall
Analytiker, Prognoscentret