Nyheter

Uppåt för Serneke

Nye tf vd och koncernchef Michael Berglin. Bild: Serneke

Serneke gör ett positivt resultat det första kvartalet. ”Serneke fortsätter att utvecklas i linje med vår fastlagda plan” kommenterar Michael Berglin, tf vd för Serneke Group.

Resultatet för perioden uppgick till 46 miljoner kronor, att jämföra med minusresultatet -106 miljoner kronor för samma period förra året. Orderingången sjönk till 1,179 miljarder kronor från förra årets 2,975 men orderstocken ökade till 13,126 miljarder kronor (10,576).

Intäkterna landade på 1,950 miljarder kronor från förra årets 1,814 och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 miljoner kronor (-233).

­Den 24 februari lämnade Ola Serneke rollen som vd, koncernchef och styrelseledamot för Serneke Group. Han fortsatte i stället som ansvarig för bolagets större projekt inom stadsutveckling i sin roll som vd för Serneke Invest. Michael Berglin, vice vd i Serneke Group, tillträdde i stället som tillförordnad vd och koncernchef.

– Serneke fortsätter utvecklas i linje med vår fastlagda plan, mot förbättrad lönsamhet och ökad stabilitet. Att vi nu vänt till ett positivt resultat ger oss arbetsro och stärker oss i att fortsätta driva det viktiga förändringsarbete vi är mitt uppe i, säger han och fortsätter:

– Periodens resultat skapas till stor del av försäljning av byggrätter strukturerade i en korg som överlåts över tid. Samtidigt fortsätter entreprenadverksamheten att stärka sin leverans med en bibehållen konservativ syn på vinstavräkning. Vi har en resa kvar tills vi når målet men trenden är fortsatt positiv.