Nyheter

Uppåt på arbetsmarknaden

Det tredje kvartalet ökade antalet anställda med 2,5 procent, sett till alla branscher.
För byggindustrin var motsvarande siffra 6,7 procent, och antalet anställda uppgick till 299 900 personer.

Siffrorna kommer från en ny sammanställning från SCB.
Under tredje kvartalet ökade den totala lönesumman med 4,8 procent till 421,3 miljarder kronor.
De största ökningarna av lönesumman bland näringslivets större branscher fanns inom Byggindustrin som ökade med 6,5 procent.

Antal lediga jobb fortsätter att öka.
Tredje kvartalet 2016 fanns det 83 500 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med knappt 18 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015 då antalet lediga jobb uppgick till 71 000.

Tredje kvartalet 2016 fanns det cirka 5 100 lediga jobb inom byggbranschen.