Nyheter

Upphandling av simhall måste göras om

Nya tag kring Näckenbadet i Nacka Nacka kommun gör om upphandlingen av den nya simhallen som ska ersätta Näckenbadet i Saltsjöbaden. 
Anledningen är att den vinnande anbudsgivaren, Tagehus Bad & Fritid AB drar sig ur projektet eftersom bolaget inte kan finansiera sitt anbud. 


Nacka kommun gjorde under 2017 en upphandling av en aktör som skulle bygga, äga och driva den nya simhallen. Tagehus Bad & Fritid vann upphandlingen i januari 2018. 

När de nu drar sig ut måste upphandlingen göras om eftersom övriga anbud i upphandlingen var så långt över kommunens beslutade investeringsprogram. Det  skriver Nacka kommun i ett pressmeddelande.

Näckenbadet i Saltsjöbaden i Nacka är slitet och behöver ersättas av en ny simhall. Den nya simhallen blir nu klar senare än beräknat, men Nackabornas tillgång till simbassäng säkras genom den tillfälliga ersättningsbassäng som nu byggs i anslutning till Näckenbadet. 

–  Det är tråkigt att vi måste göra ett omtag. Nu är det lösningsfokuserat arbete som gäller. Vi ska se till att förseningen av den nya simhallen blir så liten som möjligt och att den nya simhallen blir så bra som möjligt, säger Peter Skogberg, chef på enheten för bygg & anläggning i Nacka kommun, i pressmeddelandet.

Enligt entreprenören har den avgörande frågan varit villkoren i samband med en eventuell hävning av avtalet. 

Olle Stadig på Tagehus Holding AB, skriver i ett mejl till Byggvärlden:  ”Våra långivare har inte kunnat acceptera en situation där kommunen kan häva avtalet utan att ta över anläggningen och lånen. Vi hoppades in i det sista att kommunen skulle kunna komplettera avtalet så att de tar över anläggningen vid eventuell hävning, vår uppfattning är att det hade varit den bästa lösningen då kommunen i ett sådant läge dessutom säkrar medborgarnas tillgång till simhallen”