Nyheter

Upphandling får göras om

NCC krävde att Tjörns kommun skulle göra om upphandlingen av ett gruppboende. Länsrätten ger NCC rätt.

Tjörns kommun tilldelade Dan Lindberg Bygg AB uppdraget att bygga ett gruppboende i Kållekärr. Men NCC ansåg inte att det hela gått rätt till, utan överklagade till länsrätten.

NCC har rätt i sin kritik, anser länsrätten och pekar i sitt beslut på att förfrågningsunderlaget är så otydligt skrivet att det brister i öppenhet och förutsebarhet, skriver Dagens Juridik.

Tjörns kommun beordras att göra om upphandlingen på ett sätt som bättre uppfyller kraven för offentlig upphandling.