Nyheter

Upphandling för Slussens nya bussterminal klar

Konsultbolaget WSP har vunnit upphandlingen för delområdet berg i ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Uppdraget omfattar en ny bussterminal som ska byggas inne i Katarinaberget och bli en ny knutpunkt för pendlare som reser med Nacka- och Värmdöbussarna. Terminalen beräknas kunna tas i drift 2018.

Ombyggnaden av hela Slussenområdet är uppdelat i tre delområden, vatten, land och berg. WSP har vunnit upphandlingen för delområdet berg som avser hela bussterminalen med projektering av systemhandling samt option för projektering av bygghandling. Uppdraget ska genomföras med den så kallade BIM-metoden med projektering i 3D genom hantering av teknikområdesspecifika modeller. Uppdragsgivare är Stockholms Stads Exploateringskontor.

Den nya bussterminalen kommer att byggas i Katarinaberget och ha sin huvudentré för resenärerna från Katarinavägen. Bussterminalen kopplas ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att det blir smidigt och säkert för resenärerna att förflytta sig mellan buss, tåg och t-bana. Bussarna kommer att köra in i terminalen från Stadsgårdsleden via en ny bergtunnel med mynning i höjd med Fotografiska museet. Hela terminalen inryms i ett stort bergrum där vänthallen är placerad i mitten, avskild från avgångs- och ankomsthallarna.