Nyheter

Upphäver detaljplan för hotell och 500 bostäder

Det 14-våningar höga hotellet i Varberg stoppas av Mark- och miljödomstolen. Bild: Fredblad Arkitekter

Ett 14 våningar högt hotell och 500 bostäder stoppas i Varberg när Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen. Beslutet drabbar ett flertal byggbolag som tecknat markanvisningsavtal i den nya stadsdelen Västerport

Varbergs kommun antog i juni 2021 en detaljplan för att utveckla en ny stadsdel, Västerport, centralt i Varberg. Området har tidigare använts som hamn. Detaljplanen omfattar cirka 500 nya bostäder och även ett 53 meter högt hotell. Även en livsmedelsbutik, parkeringshus och ett äldreboende stoppas i detaljplanen.

Detaljplanen överklagades av Gamla Varbergs Hembygdsförening och nu meddelar Mark- och miljödomstolen att man upphäver detaljplanen för Västerport etapp 1 med hänvisning till detaljplanens påverkan på kulturmiljön i Varberg.

Hotellet var planerat att byggas nära fästningen i Varberg och  i den överklagande domen menar föreningen Gamla Varberg att hotellbygget skulle orsaka en skalskillnad i förhållande till fästningen och kallbadhuset och att stadsbilden skulle förändras negativt.

Domstolen går på samma linje och konstaterar att Varberg och dess historiska bebyggelse utgör ett riksintresse för kulturmiljövården.

”Varbergs fästning är ett dominerande landmärke i landskapet och formar stadens siluett sedd från havet. Den tänkta bebyggelsen skulle få en skala, volym och slutenhet som skulle förändra detta förhållande. Bebyggelsen skulle bryta horisontlinjen och konkurrera med fästningen om dominansen i landskapsrummet. Detta gällde särskilt hotellets högdel”, skriver domstolen.

Wästbygg entreprenör

2019 presenterades Petter Stordalen Quality Hotel som hotelloperatör i projektet – planen var 200 rum i den 14 våningar höga byggnaden med havsutsikt. Våren 2021 blev det klart att Wästbygg gick in som majoritetsägare i Hotell Västerport AB, tillsammans med Casmé och Vesterhavsgruppen. Arkitekt är Fredblad Arkitekter. Wästbygg är också generalentreprenör för bygget av hotellet.

Sedan tidigare har ytterligare 12 byggbolag fått markanvisningsavtal för att utveckla bostäder i den nya stadsdelen.  De företag som drabbas nu när detaljplanen hävs är:  Västkuststugan, Tornet, Riksbyggen, Hökerum Bygg, Skanska, Månsson Fastigheter, MVB Astor, Serneke, Etikhus, Järngrinden/Mjöbäck, Hökerum Bygg/CREAM/Voten, JNA arkitektur/DP.

Kan överklaga till 27 maj

Sista dagen för kommunen att överklaga domen är den 27 maj. Just nu arbetar projektmedarbetare, kommunjurist, planchef med flera med att ta fram underlag som visar på konsekvenser av de bägge alternativen: att överklaga eller inte. Beslutet kommer fattas av politiker vid ett extra insatt kommunstyrelsemöte i maj.

-Oavsett vilket av alternativen det blir så innebär domstolens dom att tidplanen för en ny stadsdel i Varberg kommer att försenas. Med hur mycket är inte möjligt att säga i nuläget, säger projektledare Maria Hagelberg, på Varberg kommuns hemsida.

Fakta Västerport:

  • Etapp 1 är det område där det gamla färjeläget låg.
  • Här byggs 500 bostäder, ett hotell och ett parkeringshus.
  • I etapp 1 planeras för en förskola, ett äldreboende och en livsmedelsbutik.
  • Preliminär byggstart för hotell och p-hus är 2023.
    Preliminär byggstart för de första bostadshusen (Tornet + Riksbyggen) är 2024.
  • Även Hoken (gamla Stenapiren) ingår i etapp 1.

Källa: Varbergs kommun