Nyheter

Uppkopplade byggen sparar miljarder

Byggbranschen kan spara 20 procent av kostnaderna i byggprocessen genom att samla och synka information så att den blir tillgänglig i mobilen och därmed ger smartare logistiklösningar. Foto: Martin Rudberg

​Den svenska byggbranschen kan spara uppskattningsvis 20 procent av kostnaderna i byggprocessen, 60 miljarder kronor per år, om de inför ny digital teknik som integrerar alla slags data på byggarbetsplatsen.Skanska, NCC, Lindbäcks Bygg, Cementa, PEAB och ytterligare nära 30 företag jobbar gemensamt med projektet Uppkopplad arbetsplats för att testa och verifiera tekniken.

För den enskilda byggarbetaren blir all information tillgänglig i mobilen. Vad ska göras? När? Var finns material och verktyg? Hur ska jobbet utföras? Informationen samlas i digital form som video, stillbilder och text och arbetsledaren förser den enskilda byggarbetaren med informationen i realtid, direkt i fickan.

– Idag finns informationen spridd på papper, i Excel och i digitala lösningar. Nu ska informationen samlas, synkroniseras och samordnas för att sedan bli tillgänglig i mobilen, säger Kajsa Simu i NCC, som jobbar för att lösa saken i projektet Uppkopplad byggplats.

Skanska, NCC, Lindbäcks Bygg, Cementa, PEAB och ytterligare nära 30 företag, från både bygg- och IT-sektorn, har nu startat ett nytt gemensamt projekt för att testa och verifiera tekniken. Uppkopplad byggplats ingår i det statligt understödda innovationsprogrammet Smart Built Environment (SBE) och finansieras via statliga Vinnova

– Den samlade tekniklösning som tas fram inom SBE-projektet Uppkopplad byggplats kommer att ge stora besparingar. Målsättningen är att kostnaderna för hela byggprocessen sänks med cirka 20 procent där denna teknikplattform införs, säger professor Martin Rudberg, som är professor i bygglogistik vid Linköpings Universitet, och projektledare för projektet.

– Det är realistiskt att detta mål kan nås. Jag är helt övertygad om att målet kan nås, säger Martin Rudberg

Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier anger att kostnaden för hela byggprocessen för all byggproduktion i Sverige är cirka 300 miljarder kronor per år. Det anger Fredrik Isaksson, chefsekonomen, till Byggvärlden.

Därmed är den teoretiska besparingsmöjligheten hela 60 miljarder kronor. En enorm summa.

Skanska håller med om att det finns stor besparingspotential.

– Min uppfattning är att kostnaderna för hela byggprocessen kan sänkas med cirka 20 procent där den här typen av teknik införs, säger Joakim Jeppsson, Forsknings- och utvecklingschef på Skanska Sverige AB.

– I ett stort företag som Skanska tar införandet av ny teknik alltid tid. Många människor och många system kommer att beröras. Integrationen av resultaten från Uppkopplad byggplats, med den plattform Skanska redan har, kommer troligen att ta fyra till åtta år att införa i de verksamheter som har störst nytta av tekniken, säger Jeppsson.

NCC resonerar likadant.

– Ja det finns en stor besparing som vi självklart ser i och med att vi satsar på det här projektet. Genom att samla oss så kan vi komma långt, kanske ända upp till 20 procents besparing på totalkostnaden. Potentialen finns helt klart men det kräver en del stora förändringar som rör flera aktörer samtidigt, det är inte upp till en aktör eller ett företag att göra förändringen, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

– När det gäller tiden för att nå en effekt så är den stora utmaningen med förändringen det starka beroendet mellan många aktörer. Det är svårt för ett enskilt företag att äga frågan helt själv. Det är också en av anledningarna till att vi samlar oss i ett utvecklingsprojekt med bland andra Skanska. Vår strävan är förstås att det ska gå så fort som möjligt, säger Landelius.

Martin Rudberg betonar att Uppkopplad byggplats i huvudsak baseras på att byggindustrin ska börja använda teknik som redan finns tillgänglig. Det handlar därför om att anpassa befintlig teknik för byggbranschens speciella behov.

Bilindustrin har till exempel avancerad logistik med styrning av enskilda bilkomponenter från underleverantör till sammansättningsfabrik, från Småland till Volvo i Torslandaverken, sedan 1980-talet. Tillverkning av komponenter, transport och montering av komponenten i bilen på sammansättningsfabriken ingår i en standardiserad tidsstyrd process. Det är i denna riktning som nu även byggbranschen rör sig.

–I princip bygger man idag med tekniker som liknar de som användes för 100 år sedan och byggbranschen har inte gjort samma stora teknologiska och industriella förändringar som andra branscher. Produktivitetsutvecklingen i byggindustrin har varit låg och byggkostnaderna stiger stadigt, säger Martin Rudberg.

I vanliga fasta fabriker finns sedan länge en effektiv logistik och styrning av produktionsprocessen. Uppkopplad byggplats vill helt enkelt visa hur detta ska införas även i byggbranschen. Automatisering, digital kommunikation, insamling och bearbetning av data samt effektiv styrning är nyckelfaktorer för att uppnå målet.

– Enbart störningar och stillestånd på ett normalt byggprojekt kan uppgå till så mycket som 40 procent av totalt nedlagd tid på ett byggprojekt. Det motsvarar över tio procent av produktionskostnaden. Om vi blir av med störningarna skulle produktionskostnaden minska med tio procent, säger Lotta Wibeck i Skanska, som jobbar med Uppkopplad byggplats.

Projektet Uppkopplad byggplats pågår till slutet av 2020 och tekniken kan därefter införas, enligt planerna. Projektet startade i december 2017.

Göte Andersson

FAKTA

  • Projektet Uppkopplad byggplats koncentrerar sig på att utveckla och verifiera effektivare byggmetoder i byggprocessen.
  • Enstaka procent i besparingar handlar om miljardbelopp.
  • Byggbranschens kostnader för byggprocessen är cirka 300 miljarder kronor per år.
  • De totala bygginvesteringarna uppgår till drygt 500 miljarder kronor.I
  • I bygginvesteringarna ingår byggprocessen och även andra kostnader som köp av mark. Inköp av mark är en stor kostnadspost.
  • Den totala omsättningen för byggbranschen är cirka 700 miljarder kronor per år.
  • Källa: Sveriges Byggindustrier