Nyheter

Upprop mot arbetslivskriminaliteten

Elva organisationer, bland annat Byggföretagen och Byggherrarna, går samman för att bekämpa Arbetslivskriminaliteten. Foto: Byggföretagen
Elva organisationer, bland annat Byggföretagen och Byggherrarna, går samman för att bekämpa Arbetslivskriminaliteten. Foto: Byggföretagen

Organisationerna, som alla verkar inom samhällsbyggarsektorn, lyfter i ett öppet brev till rättsvårdande myndigheter och berörda riksdagsutskott behovet av systematiserade kontroller via ID06 för att bekämpa kriminaliteten.

De elva organisationerna, bland annat Byggföretagen, Byggherrarna, Installatörsföretagen och Plåt och Ventföretagen, vill utveckla ID06-systemet så att även uppgifter kan inhämtas från Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Spar (Statens personadressregister).

Sköts manuellt i dag

I dag är det i vissa fall möjligt att inhämta myndighetsuppgifter, men enbart manuellt, ”vilket i sin tur innebär att kontrollerna blir bristfälliga eller inte ens är praktiskt genomförbara” skriver de. I stället skulle man, enligt organisationerna, kunna inhämta uppgifterna genom så kallade API:er (Application programming interface). Allt för att skydda seriösa företag och säkerställa att alla anställda arbetar under korrekta arbetsvillkor.

Myndigheterna

Bland annat vill brevskrivarna ges möjlighet att:

Inhämta uppgifter kopplat till Migrationsverket:
* Säkerställa individers rätt att vistas och arbeta i Sverige och detta ska kunna motkontrolleras automatiskt via Migrationsverket.

Inhämta uppgifter kopplat till Skatteverket:
* Säkerställa att en anställd faktiskt är anställd av sin arbetsgivare och att skatter och avgifter har erlagts korrekt.
* Säkerställa vilket medborgarskap en individ har (via SPAR)

Inhämta uppgifter kopplat till Arbetsmiljöverket:
* Säkerställa information om utstationering med korrekt angiven identitet och adressangivelse.
* Hjälpa företag med utstationering som ombud där ID06 redan kontrollerat identitet och företag.

Inhämta uppgifter kopplat till Försäkringskassan:
* Kunna motkontrollera A1 intyg. Det får närmast betraktas som osunt att det inte motkontrolleras var sociala avgifter erläggs för en individ eller om det överhuvudtaget erläggs avgifter. Det är alltför lätt som oseriös aktör att konkurrera genom att inte betala avgifter och det är alltid den enskilde individen som drabbas.

Dessa står bakom skrivelsen:
Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Transportföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Sveriges Allmännytta, Måleriföretagen och Säkerhetsföretagen.

Ta del av skrivelsen här.