Nyheter

”Ur tillgänglighetssynpunkt är Slussen bättre”

Nobel center planeras byggas på Stadsgårdskajen vid Slussen i Stockholm. Bild: Dbox/Foster and partner.

Nobel Center stoppades från att byggas på Blasieholmen. Den nya adressen blir Slussen, en lösning som tilltalar Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten. 
– Ur tillgänglighetssynpunkt är Slussen bättre, säger han. 

Placeringen av nya Nobel Center i Stockholm har varit föremål för diskussion under många år. Planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen stoppades efter valet 2018.

– Visst kände vi oss besvikna och lurade när beslutet revs upp, särskilt eftersom det var av samma partier som vi varit överens med vid starten, säger Lars Heikensten.

Efter de stoppade byggplanerna har ett intensivt arbete pågått med att hitta alternativ lokalisering för verksamheten.

– Både Stockholms stad och Nobelstiftelsen har, oberoende av varandra, gjort grundliga genomgång av olika platser, totalt handlar det om ett 20-tal platser. Vi var inte villiga att acceptera ett förslag med en sämre lösning än den vi hade fått på Blasieholmen.

Valet föll på Slussen. Den exakta placeringen är på Stadsgårdskajen framför Atrium Ljungbergs fastighet Glashuset.  

– Det är ett väldigt bra läge, ur tillgänglighetssynpunkt är det bättre än Blasieholmen. Till Slussen går det lätt att ta sig med kollektivtrafik och hit är det lätt att promenera, cykla och för båtlinjer att lägga till.

En annan stor fördel är, enligt Lars Heikensten, att man inte riskerar nya överklaganden som kan stoppa projektet.

– Slussen är ett område i stor förändring. Det finns redan en detaljplan för tomten. Om inte Nobel Center byggs här kommer det att bli ett kontorshus istället. När vi erbjuder ett öppet hus för turister och stockholmare tycker vi att valet borde vara lätt.

Enligt Lars Heikensten blir det här en nystart för arbetet med att förverkliga Nobel Center. Det tar ny form på en ny plats dit stockholmare, turister och skolelever kan komma alla dagar i veckan för att ta del av utställningar, skolprogram och föreläsningar.

Marken upplåts som en tomträtt åt Nobelstiftelsen.

– Vi kommer ta allt ansvar för att bygga, finansiera och driva Nobel Center.

Nobelstiftelsen inleder nu processen med att utse arkitekt. Ett nytt hus kommer att behöva utformas anpassat efter de förutsättningar som finns på platsen och i den omgivande miljön längs med Stadsgårdskajen.  Det tidigare förslaget för Blasieholmen togs fram av David Chipperfield Architects

– Det måste till ett helt nytt hus, ett mindre, än det vi tog fram för Blasieholmen. Däremot kommer vi att ta tillvara vissa lösningar som vi jobbat fram för det gamla huset, efter den processen har vi lärt oss vad vi vill ha för hus, säger Lars Heikensten.

Någon arkitekttävling blir det inte utan Nobelstiftelsen kommer att välja ut en samarbetspartner.

Kommer ni anlita David Chipperfield igen?

– Så skulle det kunna bli…

Den nya placeringen har möjliggjorts genom en överenskommelse mellan Stockholm stad och fastighetsägaren Atrium Ljungberg, som sedan tidigare har markanvisningen Hamnmästaren där Nobel center ska byggas. Fastighetsägaren erhåller kompensation i form av nya markanvisningar när man släpper Hamnmästaren. Avtalet är villkorat av beslut i kommunfullmäktige i Stockholms stad som beräknas antas i andra kvartalet 2020.

– Vi är en av de största fastighetsägarna vid Slussen och vill vara med och bidra till platsens utveckling och attraktivitet. Etableringen av nya Nobel Center är inte bara viktig för Slussen utan för hela Stockholm och Sverige. Vi är stolta över att vi fått förmånen att hjälpa till och jag tycker att det är en utmärkt placering. Vid Slussen kommer det ligga ett pärlband av fastigheter som Fotografiska, Nobel Center, Gondolen, Mälarterrassen och Stockholms stadsmuseum, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. 

Stadsgårdsleden kommer att börja överdäckas år 2023 vilket innebär att byggnationen av Nobel Center kan påbörjas 2025/2026. Den beräknade byggtiden är två år.

 

Nobel Center – en utdragen process:
December 2011: En avsiktsförklaring tecknades mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blasieholmen vid Nybroviken.

Maj 2013: En internationell arkitekttävling utlystes för byggnadens utformning.

Oktober 2013: Elva förslag presenterades.

April 2014: Det vinnande bidraget presenterades.

4 mars–22 april 2015: Samråd för detaljplan.

27 oktober–24 november 2015: Granskning detaljplan.

25 april 2016: Beslut om antagande av detaljplan för fastigheten Norrmalm 3:43

22 maj 2018: Mark- och miljödomstolen upphäver planen för Nobel Center, efter överklagande.

Oktober 2018: Nobel Center stoppades som del av uppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet när de tog över styret i Stockholm stad.

7 februari 2020: Stockholm stad, Nobelstiftelsen och Atrium Ljungberg presenterade en ny placering vid Slussen.

Källa: Stockholms stad / Byggvärlden 

 
Atrium Ljungberg erhåller nya markanvisningar som kompensation för Hamnmästaren:

  • vid Slussen för den nya handelsplatsen om 8 000 kvadratmeter LOA som angränsar till kommande Mälarterrassen, 
  • vid Slussen cirka 4 500 kvadratmeter BTA för ett hotell som planeras uppföras ovanpå tunnelbaneuppgången vid Södermalmstorg,
  •  i Hagastaden cirka 23 000 kvadratmeter BTA för kontor,
  • i Hagastaden för cirka 310 lägenheter, 
  • i Slakthusområdet för kontor eller hotell, cirka 4 000 kvadratmeter BTA, 
  • Den totala investeringen för de nya projekten bedöms till cirka 5 miljarder kronor under åren 2023 – 2030.  
  • Källa: Atrium Ljungberg