Nyheter

”USA-krisen påverkar svensk byggmarknad”

Den ekonomiska krisen i USA kan spilla över på den svenska byggkonjunkturen. <br></br> — Störst är risken för minskad efterfrågan på bostäder, där vi redan sett ett efterfrågefall, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrie

Efter konkursen i Lehman Brothers skakar ekonomin i USA. Resten av världen håller andan.
— Svensk ekonomi påverkas av det som händer i USA och därmed påverkas byggmarknaden, säger Fredrik Isaksson.

På kort sikt blir priset för risk högre, vilket gör att räntorna stiger. Och när bostadsräntorna går upp minskar efterfrågan på bostäder.

— Efterfrågan har varit svagare än vad vi räknade med i vår juniprognos. Hushållen blir mer pessimistiska i synen på framtiden, vilket påverkar deras investeringsbeslut. Det kan göra att byggbolagen tvingas skjuta på byggprojekt, säger Fredrik Isaksson.

När det gäller kommersiella lokaler, en delsektor som haft en fortsatt bra tillväxt under året, behöver inte byggbolagen vara lika oroliga om framtiden, tror Fredrik Isaksson.

— Investeringarna på anläggningssidan och kommunala lokaler var starka under andra kvartalet. Staten har goda finanser och ingen anledning att spara.

Om den ekonomiska krisen sprider sig och blir djupare, påverkas företagens ekonomi och deras investeringsvilja. Då blir effekterna på byggkonjunkturen större — men först då, enligt Sveriges Byggindustriers chefsekonom.