Nyheter

Utbildningskrav skjuts upp

Arbetsmiljöverket hörsammar Svenskt Näringslivs önskan om att skjuta upp kravet på utbildade byggarbetsmiljösamordnare.

Utbildningskravet är en av förändringarna i föreskriften om bygg- och anläggningsarbete. Förändringarna är kopplade till EU:s byggplatsdirektiv som Sverige inte har genomfört helt och hållet. Det uppmärksammade kommissionen redan 2006.

Den svenska arbetsmiljölagen ändrades för ett år sedan för att rätta till bristerna. Därefter ändrade Arbetsmiljöverket föreskrifterna.

I september uppmanade Svenskt Näringsliv verket att skjuta upp utbildningskravet ett år. Uppmaningen ledde till protester från IF Metall och Byggnads som tyckte att arbetsgivarna haft tillräcklig god tid på sig.

Det tycker de fortfarande:

— Arbetsgivarna borde ha haft bättre framförhållning, säger Jörgen Eriksson på Byggnadsarbetareförbundet.

Även Stefan Wiberg på IF Metall är kritisk till anståndet:

— Efter att vi fått veta vad vår största motpart, Teknikarbetsgivarna, hade gjort och hur de tänkte göra framöver, tyckte vi att det kunde räcka med att skjuta upp kravet ett halvår, säger han.

De båda fackförbundsföreträdarna är överens om att förändringarna i föreskriften om bygg- och anläggningsarbete är bra:

— Eftersom de är så bra, är det viktigt att de kommer igång så fort som möjligt, säger Stefan Wiberg.

— Väl genomförda tror jag att arbetsmiljötänkandet kommer in tidigare i planeringen, säger Jörgen Eriksson.

Utbildningskravet börjar nu gälla den 1 januari 2011. Enligt Arbetsmiljöverket behöver många av de större arbetsgivarna inom byggsektorn mer tid på sig.