Nyheter

”Utbyggnaden kommer ta flera år”

Foto: Getty Images

 Det tar flera år innan de nya nationella 5G-näten är utbyggda.
– Nya privata 4G/5G-nät kan byggas i hela landet från 2021.
Så beskriver Tommy Ljunggren i konsultföretaget Ljunggren Consulting Team AB läget.

Det är mest sannolikt att befintliga stora operatörer vid PTS planerade auktion i höst köper tillstånd för att bygga ut nationella 5G-nät i 3,5 och 2,3 GHz-banden, 5G-nät med mycket hög kapacitet, det vill säga minst 80-100 MHz per operatör.

Det finns dock en klar osäkerhet om hur många och vilka operatörer som kommer att dominera den svenska 5G-marknaden beroende på hur auktionen utformas. Det är också fullt möjligt att någon av operatörerna eller en ny aktör överklagar resultatet från den kommande auktionen. Operatören Tre har till exempel kritiserat PTS ursprungliga förslag inför auktionen eftersom de ansåg att det kan leda till att Tre inte får tillgång till tillräckligt stor frekvensvolym.

PTS har nu publicerat ett nytt förslag till regler men det är oklart vad operatörerna anser om det. Efter det att PTS auktion är slutförd och har vunnit laga kraft så borde det sedan ta flera år innan de svenska 5G-näten är utbyggda med nationell täckning.

De befintliga svenska 4G-näten är relativt gamla och det betyder att de operatörer som ska bygga ut 5G-nät i praktiken måste byta ut sina gamla 4G-nät mot en helt ny produktgeneration. 4G-nät kommer att vara i drift i ytterligare många år och det betyder att operatörerna har intresse av att byta till moderna nät som klarar både 4G och 5G. Och ett sådant skifte i ett helt land tar normalt ett antal år.

Varken Telia eller Net4Mobility (gemensamt ägt av Telenor och Tele2), har heller redovisat när de ska upphandla ny nätutrustning som klarar 5G.

Telenor redovisat att 5G-utbyggnaden i Norge tar cirka fyra år.

När de stora nationella 5G-näten finns i drift i hela landet har operatörerna möjlighet att erbjuda en rad avancerade företagstjänster som kan ge operatörer som Telia och Telenor fördelar i konkurrensen om företagskunderna, vid jämförelse med de nya lokala privata näten.

Samtidigt kan nya uppstickare sannolikt redan från 2021 erbjuda lokala privata 4G/5G-nät runt om i landet till alla företag och organisationer som vill köpa privata nät.