Nyheter

”Utgången riktig, domskälen olyckliga”

— Tingsrätten öppnar för möjligheten att arbetstagare kan ha ett självständigt ansvar. Det finns det inte stöd för i lagen, säger advokat Veronika Wasserman till Arbetarskydd. <br></br> Hon tycker också att domskälen är fel när det gäller plat

Veronika Wasserman företrädde Peabs platschef och skyddsombud vid rättegången i Umeå tingsrätt i mitten av maj. Det stora intresset för målet om vem som bar ansvaret för rasolyckan vid Tegs kyrka 2004, berodde på att det var första gången ett skyddsombud ställdes till ansvar på grund av sitt uppdrag.

Att skyddsombudet frikändes, tycker Veronika Wasserman var riktigt. Men hon tycker inte att domstolen i sina domskäl preciserar hur ett skyddsombud skulle kunna ha större ansvar än andra arbetstagare.
— Det var ju det som åklagaren sa att han ville ha prövat, säger hon till Arbetarskydd.

Även för platschefens del tycker Veronika Wasserman att domskälen är fel:
— Han hade gjort en riskbedömning utifrån Arbetsmiljöverkets rekommendationer, säger hon.

Enligt domskälen var platschefen oaktsam när han inte gjorde en riskbedömning för den sista delen av rörgraven. Veronika Wasserman anser att det är fel, därför att han inte fått veta att jordkvaliteten hade förändrats.

Hon menar också att det inte behöver vara så att en olycka beror på att en riskbedömning inte gjorts. I efterhand kan man se att den varit felaktig, men det måste inte betyda att bedömningen varit bristfällig. I det här fallet menar hon att olyckan inte gick att förutse.

Veronika Wasserman kan i dag inte se något skäl till att överklaga domen:
— Utgången är vi nöjda med och man kan inte överklaga domskäl, säger hon.

Ann Norrby / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se