Nyheter

Uthyres: osålda hus

Bara tre av Peabs 17 nybyggda hus på Stavstensudde i Trelleborg har blivit sålda. Nu görs de om till hyresrätter.

Peabs nybyggda hus i Stighs by på Stavstensudde i Trelleborg är svårsålda, skriver Ystads Allehanda. Peab sänkte priserna i höstas för att få fler intresserade, men intresset var fortsatt svalt. Inga försäljningar har genomförts på ett år, fortfarande är bara tre av 17 hus sålda.

Nu gör Peab om de resterande fjorton husen till temporära hyresrätter, för att slippa ha dem stående tomma. En bostad kan hyras för 10 900 kronor exklusive driftskostnad i upp till två år.

Bestämmer sig de boende efter 24 månader för att de vill köpa sitt hus, får de dra av 10 000 på köpesumman för varje månad de har betalat hyra.

Vill man inte köpa sitt hus kan hyreskontraktet omförhandlas, förutsatt att ingen annan visar intresse att köpa huset. För hyresgästerna är uppsägningstiden tre månader, medan Peab måste vänta till kontraktstiden gått ut.

Peab hade från början planerat att bygga tjugotre hus, men avvaktar med de resterande tills vidare. Chefen för projektutveckling på Peab, Peter Wickström, säger till Ystads Allehanda att de kommer att byggas, men att utformningen på dem kan bli annan än planerat.