Nyheter

Utländska företag dåliga på att betala skatt i Sverige

Anna-Lena Norberg på Stoppa Fusket. Foto: Susanne Bengtsson

Så mycket som 100 miljarder kan Sverige förlora i skatteintäkter varje år.En stor del av fusket står byggbranschen för.– De flesta utlandsregistrerade företag betalar inte skatt i Sverige, säger Anna-Lena Norberg, journalist på stoppafusket.nu som föreläste på Veidekkes seminarium om svarta jobb och osund konkurrens.

Enligt stoppa fusket är transport den bransch där det fuskas mest med skatter, avgifter och löner, men byggbranschen kommer på en god andraplats. Byggbranschen har en stor andel utländska företag, och stoppa fusket har granskat ett hundratal av dem.

– Enligt utstationeringsregistret finns det 18 000 utländska byggjobbare här, men i verkligheten handlar det om ett par hundra tusen. Mörkertalet är stort, säger Anna-Lena Norberg från den granskande sajten.

 
– Nu senast har Stoppafusket.nu granskat Förbifart Stockholm och bara där vi hittat många företag som inte har registrerat sig i utstationeringsregistret.

Enligt Anna-Lena Norberg finns det många sätt att trixa för att slippa betala skatt och sociala avgifter i Sverige och därmed hålla lägre priser – och konkurrera med seriösa företag.

– Trots att det enligt EU-förordningen finns en regel som säger att man ska tillhöra socialförsäkringssystemet i det land man jobbar i så betalar de flesta ändå skatt i sina hemländer. Detta gäller till exempel alla företag från de baltiska länderna som vi granskat. 

Det hon kallar för den baltiska fuskvarianten går ut på att företagen betalar låna löner, på Förbifart Stockholm har Stoppafusket hittat ett lettiskt företag som betalade tio kr i timmen, och sedan erbjuder man sina anställda ett lagstadgat skattefritt traktamente som varierar mellan 300-500 kronor per dag i de baltiska länderna.

Det finns också många företag som registrerar sig som gästarbetare trots att de jobbar här år ut och år in. Många struntar också i att lämna i årsredovisningar, trots att detta måste göras årligen. ID06-korten fuskas det också med.

– Många företag har fler ID06-kort än anställda.

Lars-Fredrik Andersson, universitetslektor på Umeå Universitet, har tittat på hur ekonomin ser ut i de statligt finansierade infrastrukturprojekten. 2016 investerade staten 33 miljarder kronor, där den största delen, 14 miljarder, gick till järnvägen.

Arbetskostnaden är en stor del av totalen, men den genererar intäkter tillbaka till staten i form av skatter. Men riktigt så fungerar det inte

– Uppskattningsvis så sparar staten 16-20 procent i lägre kostnader genom att skriva utländska istället för inhemska kontrakt. Man sparar i bruttokostnader, men de som jobbar får betala genom lägre löner, och även skattebetalarna får betala för detta genom uteblivna skatteintäkter, säger Lars-Fredrik Andersson.

Enligt Pia Bergman, rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket, kan det handla om så mycket som 100 miljarder kronor i skatteintäkter som försvinner varje år totalt sett.

– Jag har ingen aning exakt hur mycket det handlar om, men det kan vara närmare hundra miljarder per år. Det här påverkar så klart svenska företag.

Hur ska vi då komma till rätta med fusket?


Enligt Anna-Lena Norberg krävs ett bättre kontrollsystem. ID06 måste kopplas ihop med fler datasystem som Lösen, Fora, utstationeringsregistret och migrationsverket.

Pia Bergman tror också på samverkan mellan olika myndigheter, men då krävs sekretesslättnader.

– Vi måste också få igenom det förslag som Skatteverket lagt om att utländska företag ska bli registrerade från dag ett och betala skatt från dag ett.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som också deltog i seminariet, konstaterar att det har funnits en naivitet i tron att alla företag kommer att följa regler.- Vi måste göra det svårare att inte följa reglerna. Det här är ohållbart, vi måste fortsätta jobba med problemen tills vi löst dem. 

Som exempel på åtgärder som regeringen gjort nämner hon upprivandet av Lex Laval och införandet av entreprenörsansvaret, samt ett nytt utstationeringsregister.- Jag är också beredd att se över ID06-systemet eftersom det är uppenbart att det fuskas med det.

Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke Sverige, välkomnar alla förslag.

– Vi måste kunna konkurrera på lika villkor, men så är det inte idag och det gör mig orolig. Det är dags att sluta problematisera och komma till lösningar.Vi kan inte hålla koll på utstationerad arbetskraft, och lösningen blir då att vi bara kommer att anlita företag med driftsställe i Sverige. Men då tappar vi samtidigt hela idén med den fria rörligheten, säger han.

Ylva Johansson håller med.

– Vi behöver den fria rörligheten, men den går inte att försvara om den missbrukas och leder till lönedumpning.