Nyheter

”Utländska system <br></br> för krångliga”

När Higab skulle bygga en energisnål idrottsanläggning nobbades de utländska miljömärkningarna Leed och Breeam. Istället valdes det svenska systemet Miljöklassad Byggnad. <br></br> — De utländska systemen var så krångliga, säger Mattias Adolfs

Anläggningen ska byggas vid Hälso- och idrottsakademin vid Göteborgs universitet. Mattias Adolfsson, miljöchef på Higab som bygger anläggningen, jämför den med idrottscentret Bosön på Lidingö, som bland annat erbjuder rehabiliteringsträning till elitidrottare.

— Vi har länge väntat på ett projekt som vi kan bygga med stark miljöprofil och nu har vi valt det här, säger han till Miljörapporten.

Anläggningen måste uppfylla en rad miljökrav. Mängden köpt energi, värme, varmvatten och hushållsel, får maximalt vara 65 procent av Boverkets energikrav vid nybyggnad, BBR.

Det ställs också krav på vilken energi som används. En stor del ska vara miljömärkt energi eller solenergi och max 20 procent får komma från ej förnybara energislag.

Men det var inte självklart att anläggningen skulle byggas utifrån kraven i Miljöklassad Byggnad som utvecklats inom Byggabo-dialogen. Mattias Adolfsson tittade på både miljöcertifieringssystemen Leed och Breeam.

— Vi tyckte att Leed och Breeam var för dyra och komplicerade och sedan ville vi använda något som kan bli standard i Sverige och då valde vi Byggabo-verktyget, säger han.

Kommer ni att bygga fler miljöklassade byggnader?
— Det är ett första test. Är vi nöjda använder vi det gärna i fler projekt, säger Mattias Adolfsson.

Byggnaden på 3 500 kvadratmeter beräknas kosta 70-80 miljoner kronor att bygga. Byggstart beräknas till oktober.