Nyheter

Utmanande sprängning vid ny bussterminal

Den nya bussterminalen vid Slussen i Stockholm börjar ta form i ett gigantiskt bergrum under söders höjder. Det har varit ett komplicerat projekt och när hundratusen ton berg har sprängts bort mitt i befintlig stadsmiljö. – Vi har haft ett fantastiskt team som jobbat varje dag för att lösa nya utmaningar, säger Rickard Karlzén, projektledare på Implenia.

Det forsar in vatten från ett stort schakt i taket på bergrummet. Starka strålkastare lyser upp stenväggarna och stora borriggar gör hål för nästa sprängladdning. Det känns nästan som att kliva ner i en gruva men det är inte någon värdefull mineral som utvinns ur Katerinaberget på Söder i Stockholm. Här är Implenia i full färd med att slutföra sitt arbete med att spränga ut bergrummet till den nya bussterminalen som ska knytas samman med Slussens tunnelbanestation.  En av dem som har varit med i projektet ända sedan utformningen av anbudet är Johan Pilbacka på Implenia.

– Det är ett väldigt roligt projekt som jag tror kommer bli en höjdpunkt i karriären. Det är inte som att spränga en tunnel rakt fram i en mil utan det är special hela tiden. Projektet har inneburit ett kompetenslyft för många medarbetare på företaget, säger han

Den nya bussterminalen kommer bli uppdelad i tre skepp inne i berget. En ankomsthall som kommer ligga längs med ena långsidan och en avgångshall på den andra långsidan och mellan dem kommer vänthallen att ligga. En stor utmaning för projektörerna har varit närheten till andra tunnlar och konstruktioner. Bussterminalen har bland annat placerats nära tunnelbanan för att få så kort gångavstånd som möjligt. Det är inte mer än tio meter mellan körbanan på bussterminalen och tunnelbanans östligaste tunnel. Mot befintliga fastigheter på den norra sidan är det endast åtta meter bergvägg kvar.

– Det var en stor utmaning att spränga ett hål in till tunnelbanan samtidigt som den var i drift. Vi diskuterade om vi skulle tömma stationen på folk men det blev en jättebesvärlig procedur. Vi stoppade tågen under själva sprängningen men vi tömde aldrig perrongerna på folk, säger Johan.

Det har inte varit möjligt att spränga på natten eftersom det skulle orsakat störningar för de boende ovanpå Katharinaberget.  Den sista salvan måste fyras av före klockan 22.00 på kvällarna. Enligt projektledare Rickard Karlzen har det krävts mycket samordning med alla olika aktörer som finns runt byggarbetsplatsen.

– Vi har varit tvungna att hela tiden ta hänsyn till de boende i området. Vid ett tillfälle fick vi göra en paus med borrningarna eftersom man skulle ha en begravning i Katharina kyrka. Samtidigt har vi haft en tajt tidplan. Det är en svår balansgång. Vi måste jobba hårt men får samtidigt inte orsaka några störningar, säger han.

Totalt har 270 000 kubikmeter berg eller 800 000 ton tagits bort. Under projektets gång har 42 000 fullastade lastbilar forslat bort sprängmassorna från bygget. Bergrummet som ska rymma den nya bussterminalen är 75 meter brett och 300 meter långt.

– Vi kan inte forcera sprängningarna eftersom vi måste hinna transportera bort bergmassorna. Det blir fullt. Vi måste borra för att spränga på dagen och lasta ut på natten. I snitt har det vart tre sprängningar om dagen, säger Rickard.

Det mesta av berget har sprängts bort men man har även använt sig av vajersågning och hydralspräckning för att utforma bergrummet. Sprängtekniskt har det varit en utmaning att dimensionera salvorna så man klarar sig under restriktionerna för tillåtna vibrationerna. Flera hundra mätare sitt utplacerade i byggnaderna ovan jord.

– Efter varje salva har det kommit larm från givarna om vibrationerna varit för stora och då har vi varit tvungna att korrigera sprängplanen. Men vi har väldigt duktiga medarbetare som räknar fram hur mycket sprängmedel som ska användas för att ligga på rätt sida om marginalerna, säger Rickard.

Bygget av bussterminalen ställer även stora krav på brandsäkerheten. I en krissituation måste 5000 personer kunna ta sig ut snabbt och säkert. För att klara av en eventuell brand har man uppfört stora vattenbassänger till sprinklersystemet. Väggarna har sprutats med dubbla lager brandskyddande betong och så har man sprängt ut tunnlar för nödutgångar. Även ventilationssystemet kommer bli överdimensionerat för att kunna ta hand om eventuell brandrök.

Det är WSP som är projektör och står för bygghandlingarna till den nya bussterminalen. Implenia har utförande entreprenaden för sprängningarna och betongarbetena och under projektets gång har de varit tvungna att anpassa sig till nya förutsättningar samtidigt som tidplanen har varit tajt.

– För ett år sedan var det lite pressat när vi fick in flera ändringar som vi inte räknat med från början. Det är inte så konstigt eftersom det är ett så komplext projekt men vi har hela tiden fokuserat på att hålla tidplanen. Det har varit utmanande men vi har haft ett fantastiskt team som jobbat lösningsorienterat, säger Rickard.

Arbetet med den nya bussterminalen startade för två och ett halvt år sedan och den första sprängladdningen sköts av i januari 2019. Implenia ska bli klara med sitt arbete i slutet av juni i år och efter det kommer andra att ta vid. Först i slutet av 2023 beräknas bussterminalen stå klar att tas i bruk. Än så länge är det en stor, mörkt bergrum inne i Katharinaberget. Det är en bit kvar innan bussar och passagerare intar platsen.