Nyheter

Utmanar inom infrastruktur

Fredrik Björckebaum, vd Implenia Sverige AB, vid Getingmidjan i Stockholm som Implenia ska bygga om. Foto: Sussanne Bengtsson

Ett ungt företag, men med en lång historia.
Så skulle man kunna beskriva Implenia, Schweiz ledande bygg- och anläggningsföretag som även har starka positioner i Tyskland och Österrike.
Vid årsskiftet tillträdde Fredrik Björckebaum som vd för Implenias svenska verksamhet. Målet är att bli en aktör att räkna med när det gäller komplexa infrastukturprojekt.

Bolaget grundades 2006 genom en sammanslagning av Zschokke och Batigroup, båda med anor från 1800-talet och 150 års tradition i byggbranschen. Syftet var att skapa synergier på hemmamarknaden, men också för att växa internationellt.

Genom sitt förvärv av Bilfingers infrastrukturverksamhet 2015 fick bolaget en fin referensportfölj i Sverige med projekt som Götatunneln i Göteborg, Malmö Citytunnel och projekt på Norra Länken och Citybanan i Stockholm.

I januari 2017 flyttade Implenia över den svenska verksamheten i ett eget bolag, Implenia Sverige AB. Visionen är att bli den ledande samarbetspartnern inom utmanande infrastruktur i Sverige, och komma upp i en omsättning på två miljarder kronor.

– Målet för Implenia är att gå från ett schweiziskt bolag till att bli ett internationellt bolag. Vi ska bli mer kända i Sverige och en aktör att räkna med när det gäller utmanande infrastrukturprojekt, säger Fredrik Björckebaum, vd för Implenias svenska verksamhet.

Fredrik Björckebaum kom till Implenia hösten 2016. Han visar runt på det nya Stockholmskontoret på Liljeholmsstranden, som invigdes i mars i år.

– Här på kontoret är vi 11 medarbetare. De flesta sitter ute i projekten. Totalt är vi runt hundra anställda i Sverige, berättar Fredrik Björckebaum.

Själv har han 20 års erfarenhet från svensk byggindustri, både från hus och anläggningssidan. Han har ansvarat för stora projekt i Stockholm, vindkraftparker i norra Sverige och haft ansvar för partnering/samverkan med kunder och leverantörer.

– När jag fyllde 45 år funderade jag över vad jag skulle göra med mina resterande 20 år i yrkeslivet. Jag valde att säga upp mig från Skanska där jag jobbat i 20 år för att våga prova något nytt, berättar han.

– När jag fick jobbet på Implenia så var det en ny och spännande utmaning. Men eftersom jag jobbade med infrastruktur mina första år i arbetslivet så blev det samtidigt lite som att gå tillbaka till rötterna.

Att ta steget från ett svenskt till ett schweiziskt bolag var inget problem.

– Det är ingen större skillnad i kulturer. En skillnad är förstås att vi har tre koncernspråk, tyska, franska och engelska. Jag rapporterar direkt till vår vd i Schweiz.

När det gäller komplexa betongprojekt som tunnlar och broar hämtas mycket av kompetensen från Schweiz och Tyskland. Implenia har en ”one company”-strategi vilket innebär att man kan nyttja hela företagets kompetens på alla marknader.

– I anbudsskedet lånar vi ofta in kompetens. Under byggskedet mannar vi upp med svensk personal.

Just nu jobbar Implenia med tre projekt i Förbifart Stockholm, tunnelprojekten Johannelund och Lunda samt bro- och tunnelprojekt i Hjulsta södra tillsammans med Veidekke.

Järnvägsbroarna över Getingmidjan i centrala Stockholm är ett av de senaste prestigeuppdragen man skrivit kontrakt på. I projektet ingår upprustning av en 2 km lång järnvägssträcka samt utbyte och reparation av tunga konstruktioner såsom broar och tunnlar. Kontraktet är värt omkring 885 miljoner kronor.

Även om de stora miljardprojekten är värdefulla så satsar Implenia också på den regionala marknaden. Kontoren i Stockholm och Göteborg har nyligen kompletterats med ett lokalkontor i Kalix, och det första kontraktet man tagit hem i Norrland är en cykelväg i Luleå kommun.

De stora projekten är viktiga, men vi vill komplettera med mindre projekt för att få en jämnare omsättning och för att kunna möta kundernas behov bättre.

Rekryteringsfrågan är något annat som Implenia jobbar aktivt med, och likt kollegorna i branschen behöver vi fylla på med nya resurser. Den utländska kopplingen är ingen nackdel i jakten på arbetskraft, menar Fredrik Björckebaum.

– Det är attraktivt att kunna erbjuda våra medarbetare utbyte med andra länder. Vi har många stora och spännande projekt utomlands, bland annat bygger vi om Metron i Paris, och vi byggde Gotthardbase, en tunnel för snabbtåg och godstrafik mellan Schweiz och Italien.

Bolaget har tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm Stad tecknat ett partnerskap med syfte att fler stockholmare ska komma ut i egen försörjning och hållbar anställning.

– Det här är en win-win-situation. Stadens resurser i form av kompetens, arbetssökande och utbildningsinsatser är en stor tillgång för oss. Men vi som företag vill också vara en god samhällsmedborgare och bidra till att människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden och nyanlända har en chans att komma in.

Implenias devis är att man bygger för framtiden – och med glädje.

– Att bygga för framtiden är att bygga för livet. Säkerhetsarbetet är något som vi prioriterar. För mig är också det viktigt att man har roligt på jobbet. Då menar jag att man har koll på ekonomi och säkerhet och därmed kan känna glädje, trygghet och må bra.

Vad är roligast med att jobba i byggbranschen?

– Jag lockas av skapandet, att man bygger något bestående och gör samhällsnytta till exempel genom att bygga hållbart och förbättra kommunikationer och infrastruktur. Inom infrastruktur finns mycket spännande ingenjörskonst.

– Jag tycker också att det är kul att jobba i projektform, med start och mål och hundra procent fokus. Det är spännande att forma ett dreamteam för varje projekt. 

Några projekt du minns lite extra?

– Bygget av Sjisjka vindpark i Norrbotten, där jag var vd för projektbolaget, var ett häftigt projekt. Vi förhandlade med samebyn om att få bygga vägar uppe på kalfjället för att kunna transportera våra maskiner upp på fjället.

– Getingmidjan är också ett spännande uppdrag. Vi är stolta och glada över att kunna få visa vår omfattande expertis inom ett projekt som är så viktigt för Sverige. Det är även glädjande att vi får vara en del av en hållbar utveckling av Stockholm och förbättra Sveriges kommunikationer.

Hur är du som ledare?

– Jag vill vara en coachande ledare som ska finnas till för medarbetarna och stötta dem. Det är viktigt att sätta upp klara, tydliga mål och att sedan bryta ner dem till delmål och att delegera ansvar.

Vad lägger du mest tid på i din roll?

– Jag jobbar strategiskt och med processfrågor, särskilt nu när vi nyligen startat upp bolaget. Jag har ansvar för medarbetarna och jag deltar en del i anbudsarbetet.

Fakta: Fredrik Björckebaum

Namn: Fredrik Björckebaum

Ålder: 45

Karriär: Civ.ingenjör KTH, Civ. ekonom Mälardalens Högskola, Skanska 20 år inom infrastruktur, hus, Vd för Sjisjka Vind, OPS och partnering, Vd Implenia Sverige.

Bor: Älvsjö

Familj: Fru och tre barn

Intressen: Motion, lagidrotter (spelar fotboll i Tellus/Aspuddens veteranlag), musik (spelar gitarr), snickra på huset och inte minst umgås med familjen och delta i barnens aktiviteter.