Nyheter

Utmaning bygga för unga

För att skapa fler bostäder för unga måste man tänka nytt, frångå befintliga regler och skapa opinion bland dem som redan har en bostad. ”Låt bli att överklaga!”

Under de närmaste åren ska 90-talisterna, Sveriges tredje största generation sedan andra världskriget, ta sina första kliv ut på bostadsmarknaden. En kvarts miljon unga vuxna sägs vara i behov av egen bostad.

Peab har fokuserat på ungas boende under Almedalsveckan och arrangerade ett seminarium på temat ”Hur får Sverige fler bostäder för unga?”

Samtidigt passade man på att presentera en ny produkt som man tagit fram i samarbete med White arkitekter. Förslaget består av fyra grundmoduler av olika storlekar som kan kombineras i en och samma byggnad och anpassas efter varierande extern miljö. Produkt uppfyller inte dagens stränga byggregler, men matchar de ungas efterfrågan väl.

– Vi vill utmana de regler som finns idag, och visa att det går att bygga trivsamma och kostnadseffektiva bostäder även utan att uppnå de formella minimikraven på exempelvis bostadsstorlek och bullerskydd, säger Sofia Ljungdahl, vd Peab Bostad.

Enligt en undersökning man låtit göra bland 15-28-åringar visar det sig att denna grupp är beredda att avstå vissa bekvämligheter.

– Man behöver kanske inte bygga parkeringsplatser och hiss eller satsa på parkettgolv och stora förvaringsutrymmen. Lägenheterna behöver inte heller ligga i citylägen. Vad som däremot är viktigt är närheten till kommunikationer.

En förutsättning för att få fram kostnadseffektiva bostäder för unga vuxna är därför att man delar på de ytor som finns i kommunikationsnära lägen. Sofia Ljungdahl bästa recept på hur man löser bostadsbristen är att skapa opinion för förtätning av staden.

– Det bästa vore om allmänheten lät bli att överklaga när någon vill bygga bostäder på ”hundbajsfältet” i deras område.

Hon får medhåll av Regina Kevius, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

– Gå på samverkansmöten och säg ja till byggplanerna. Idag är de bara de som säger nej som hörs.

Men ska vi öka takten på bostadsbyggandet krävs också större ansträngningar från byggbolagen. Regina Kevius passar på att ge branschen en känga.

– Branschen måste ta sitt ansvar och våga ta risker och bygga även i lågkonjunktur. Istället säger man upp folk. Jag upplever att byggföretagen är för bekväma. De pratar mycket om problemen – men jag skulle vilja se att man levererade istället!

Några andra som pekades ut som ansvariga bromsklossar av paneldeltagarna var Boverket och kommunerna.

– Det är kommunerna själva som ligger bakom det låga bostadsbyggandet. De behöver inte ta ansvar för dem som flyttar in till storstäderna. De behöver bara bry sig om sina egna invånare och väljare, menar Ulf Perbo, statssekreterare på Socialdepartementet.

Även Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, var kritisk till kommunerna som genom sina särkrav försvårat och fördyrat bostadsbyggandet.

– Hur klåfingrig får egentligen en kommunal tjänsteman vara? Jag är inte förvånad att det går långsamt, är krångligt och dyrt att bygga bostäder när man i kommunerna sitter och petar i byggregler.

Björn Wellhagen skulle gärna se att Boverket kunde backa i vissa detaljfrågor som handlar om exempelvis kvadratmetrar och decibel. Därför är han positiv till det förslag som Boverket tagit fram och som bland annat innehåller slopat krav på hiss för ungdoms- och studentbostäder.

 Regina Kevius ser gärna förändringar både vad gäller buller- och parkeringsnormer.

– Om vi fick bygga enkelsidiga lägenheter och sänka p-talet till kanske 0,2 skulle det öppna nya möjligheter.

Susanne Bengtsson
[email protected]