Nyheter

Utökade krav på ROT-dokumentation

Vid årsskiftet infördes också nya krav på fakturor vid ROT-avdrag.
Syftet är att minska risken för fusk och kraven innebär bland annat att företaget som begär utbetalning från Skatteverket måste lämna fler uppgifter än tidigare och att uppgifterna måste lämnas in elektroniskt.
– Det är bra att reglerna förtydligas och skärpt, det minskar fusk och svartarbete, säger Peter Löfgren, för Byggbranschen i samverkan och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Både fackförbund och arbetsgivare välkomnar de nya reglerna, menar han.
– Sedan införandet har vi alla värnat avdraget för vi vet att ROT gör svarta jobb till vita. Men vi har också konstaterat att det är lätt att lura systemet eftersom kostnader för material allt för enkelt kan dribblas över till arbetskostnader.

Enligt den nya lagen kommer företagare att behöva lämna in nya uppgifter som antalet arbetade timmar, materialkostnader, övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material och vilken typ av arbete som utförts.
– Vi vet inte hur mycket som redovisas felaktigt, men det finns alltid de som luras och de nya reglerna försvårar möjligheterna till fusk.

Nytt är från och med årsskiftet är också att utförare av tjänster enbart kommer kunna lämna in en begäran om utbetalning elektroniskt och att Skatteverket kommer bara att kunna betala ut till utförarens konto och inte till något annat konto eller genom utbetalningsavi.
– Också en bra regel. Vi har också varit kritiska till alternativet med ersättning via utbetalningsavi, då detta ökar tillgängligheten på kontanter som kan användas för att betala svart arbetskraft, säger Peter Löfgren.

Vilka gynnas av den nya lagen?
– Den sunda konkurrensen, de seriösa företagen och de vita jobben, med andra ord den stora majoriteten.

Räcker det här, eller tycker ni att reglerna borde stramas åt mer?
– Vi har sagt från början att vi gärna sett ett förslag som innebär att en kopia på fakturan alltid ska bifogas utbetalningsdokumentationen, men dagens beslut är trots allt i rätt riktning, det ska vara lätt att göra rätt, säger Peter Löfgren.

Lagen gäller från och med den 1 januari 2015. De nya reglerna gäller rot- och rutarbete som betalats efter den 1 april 2015. Om det finns särskilda skäl kan utförare av tjänster få dispens från kravet att lämna uppgifter elektroniskt. Särskilda krav kan enligt Skatteverket vara om verksamheten är nystartad och dispens från kravet gäller då under en begränsad tid.