Nyheter

Utökat solcellsstöd i regeringens vårbudget

Stödet till solceller har höjts successivt höjts och är nu totalt 1 085 miljoner kronor för 2018. Foto: Getty Images

Regeringen satsar ytterligare 170 miljoner kronor till nya medel till företag och privatpersoner som installerar solceller.
Satsningen är en del av vårändringsbudgeten, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Stödet till solceller har höjts successivt höjts och är nu totalt 1 085 miljoner kronor för 2018, vilket nästan innebär en tjugodubbling jämfört med de 59 miljoner som gick till solcellsstöd under den förra regeringen 2014.

– Nu byggs det solceller så det knakar på hustaken runtom i Sverige. Det är tydligt att många människor vill göra en aktiv insats för att ställa om till 100 procent förnybar el. Det är bra. Klimatet kan inte vänta och solenergi kan komma att spela en allt viktigare roll i ett framtida hållbart energisystem, säger biträdande finansminister Per Bolund, i ett pressmeddelande. 

Under tidigare år byggdes en kö upp då intresset för stödet var större än budgeterade medel. Med de ökade medlen i budgetarna 2017 och 2018 har denna kötid minskats radikalt, trots att ansökningarna också ökat. Nu har länsstyrelserna på vissa håll svårt att hinna med hanteringen. För att ytterligare korta kötiderna kommer en del av beloppet att gå till länsstyrelsernas arbete med att hantera stödet.

– Det är viktigt att det inte uppstår flaskhalsar i systemet. Genom att stärka länsstyrelserna kortar vi väntetiderna för den som vill vara med och bidra till den gröna omställningen. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Per Bolund.

Den 1 januari i år höjdes stödnivån från tidigare 20 procent för privatpersoner till 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. S
tatens energimyndighet har fått i uppgift att utreda hur ansökningsförfarandet och administrationen av stödet kan förenklas såväl för dem som investerar i solceller som för dem som administrerar stödet.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 augusti i år