Nyheter

Utredning om kartell läggs ner

Konkurrensverket har utrett misstankar om att ett antal företag i byggbranschen gjort sig skyldiga till överträdelser av konkurrensreglerna i samband med upphandlingar av byggentreprenader i Jämtlands län. Utredningen har inte visat något som styrker misstanken och därför avslutas utredningen.

I januari 2012 gjorde Konkurrensverket oanmälda besök hos företag i byggbranschen i Östersund. Detta efter att Konkurrensverket fått information om ett misstänkt konkurrensbegränsande samarbete i samband med upphandlingar av byggentreprenader.

Under utredningen har Konkurrensverket bland annat hållit förhör med ett antal personer från de olika företagen och analyserat det material som kopierades vid platsundersökningen. Den utredning som gjorts har inte gett något som styrker Konkurrensverkets misstanke. Utredningen har därför avslutats utan påföljd.