Nyheter

Uttrycksfull stålbyggnad prisad

Årets stålbyggnadspris går till Swedbank stadion i Malmö, enligt juryn ”en uttrycksfull och stringent byggnad”.

Stålbyggnadspriset delas ut varannat år av Stålbyggnadsinstitutet, till en byggnad som ”på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen”. I år delades priset ut till konstruktörerna, arkitekterna och byggherren bakom Swedbank stadion.

Priset består av 50 000 kronor till de personer som särskilt bidragit till konstruktionen, en plakett i rostfritt stål att sätta upp i byggnaden och diplom till samtliga inblandade i bygget:

Byggherren: Arenabolaget Nya Malmö Stadion
Arkitekten: Berg Arkitektkontor / Fojab arkitekter
Stålkonstruktören: Sweco Structures / Ruukki Construction
Stålentreprenören: Ruukki Construction

Juryns motivering till priset:
”Med en rationell stålkonstruktion som gjort det möjligt att hantera den korta byggtiden har en uttrycksfull och stringent byggnad formats. Som en farkost har hela anläggningen landat med minsta fotavtryck på marken och med spänst i den synliga stålkonstruktionen format fasad och tak till en sammanhållen mörkgrå enhet.

Genom den konsekventa repetitionen av samma konstruktionselement runt om uppstår en tydlig ordning för entrélägen och anslutande torgytor. Den tydliga stålkaraktären finner sig självklart invid den lika tydliga betongarenan, Malmö Stadion från 1958 av arkitekterna Jaenecke & Samuelson.

I motsats till den yttre strukturella dynamiken ter sig arenarummet lugnt och helt fokuserat mot byggnadens funktion — fotbollsmatchen!”

Tidigare vinnare av Stålbyggnadspriset

2003:Apatébron, Hammarby sjöstad, Stockholm

2005: Mjärdevi center, Linköping

2007:Svävande taket, Vällingby, Stockholm