Krönikor & Debatt

”Utveckla rotavdraget för att sänka hushållens energikostnader”

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.
Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen. Foto: Installatörsföretagen

Hög inflation, kraftigt stigande energikostnader och höjda räntor har gjort att byggandet bromsat in kraftigt. Osäkerheten inom sektorn är stor, skriver Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Den arbetskraft som påverkas mest av nedgången är de som jobbar inom bostadsbyggande. Låt oss nyttja denna resurs för att genomföra den energieffektivisering som samhället behöver för att minska klimatavtrycket och sänka energikostnaderna långsiktigt.

För att skapa rätt drivkrafter och en positiv utveckling behöver politiken bidra. Investeringar i energieffektivisering är lönsamma för stora fastighetsägare, industri och samhället i stort. Men inte alltid lika lätta att räkna hem för vanliga småhusägare. Men potentialen är betydande. En rapport från Anthesis visar att energianvändningen för småhus kan halveras till år 2045 om energieffektiviserande åtgärder sjösätts skyndsamt.

Genom att utveckla rot och avdraget för Grön teknik ser vi till att hjulen fortsätter snurra samtidigt som vi långsiktigt sänker hushållens energikostnader genom minskad efterfrågan kommande vintrar.

Rot – enkel åtgärd som ger resultat

Vi behöver rusta upp fastigheter med förbättrad värmeisolering, effektivare värmesystem och installation av modern teknik som reglerar energianvändningen. Bara sektorn för bostäder och service har en långsiktig potential att minska sin energianvändning med över 50 TWh, vilket motsvarar ungefär 30 procent av Sveriges totala elproduktion.

Rot är en beprövad reform som snabbt kan stimulera svensk ekonomi. Detta har vi sett under tidigare lågkonjunkturer. Det är en enkel åtgärd som vi vet ger ett nödvändigt resultat.  Inom rot återfinns avdrag för tilläggsisolering, injustering av värme- och ventilationssystem samt installation av värmepump. Detta har en reell påverkan på en fastighets energianvändning.

Avdraget för Grön teknik är ett bra steg för att öka installationen av solceller, laddningspunkter och energilagring.

Installatörsföretagen föreslår tre reformer:

  • Bygg ut rot-avdraget och återinför en skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden. Avdraget bör även omfatta rådgivning och energikartläggning av fastigheter. Regeringen bör även förlänga tidsperioden då rotavdraget får användas, till exempel tre år, så att maxbeloppet för avdraget blir 150 000 kronor. En sådan utbyggnad är även en konjunkturell krockkudde för bygg- och installationsbranschen.
  • Utöka avdraget för Grön teknik till att även innefatta installation av smarta styrsystem som reglerar och effektiviserar energianvändningen. Smart styrning är en viktig pusselbit för att de befintliga teknikerna i avdraget ska kunna samverka med varandra.
  • Öka avdragsnivån för installation av solceller till 50 procent av arbets- och materialkostnaden. På så sätt skapas rejäla drivkrafter för villaägare att bli egenförsörjda på el.

Läs om Installatörsföretagens senaste prognos här.

/Ola Månsson,
vd Installatörsföretagen