Nyheter

Utvecklar historiska industrikvarter på Södermalm

AMF Fastigheter och IN3PRENÖR utvecklar Stockholmsverken.

I korsningen mellan Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan på Södermalm i Stockholm utvecklar AMF Fastigheter nu historiska industrikvarter. IN3PRENÖR har fått bygguppdraget.


Stockholmsverken är ett av Södermalms klassiska industrikvarter. Under åren har kvarteren blivit en sluten plats som få besöker efter kontorstid. Nu utvecklar AMF Fastigheter kvarterens kontor, gatuplan och innergårdar för att skapa en plats där människor vill arbeta, mötas och umgås.

Förr i tiden var Stockholmsverken namnet på en av Södermalms största industrier som låg i dessa byggnader men tyvärr har platsen genom åren blivit lite öde. Nu tar vi ett krafttag för att Stockholmsverken ska bli kvarter där människor och företag får förutsättningar att växa med sina idéer, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.

Projektet genomförs i samverkan och utförs av IN3PRENÖR. Totalt kommer 23 000 kvadratmeter att utvecklas till arbetsplatser som kan välkomna en bredd av företag och ambitionen är att kunna öppna gatuplanen för restauranger och caféer. Kvarterens innergårdar kommer också att utvecklas och öppnas för allmänheten.

AMF Fastigheter kommer varsamt att utveckla Stockholmsverkens fasader och gårdar för att bevara och framhäva kvarterens historia. Belysning, nya passager och en blandning av platser där människor kan mötas och arbeta ska bidra till mer liv och rörelse under fler av dygnets timmar.

Södermalm är en av Stockholms mest kreativa stadsdelar. De som arbetar, bor och rör sig här har höga förväntningar på de platser där de väljer att tillbringa sin tid, oavsett om det är arbete eller fritid. Genom att utveckla Stockholmsverken vill vi möta dessa förväntningar och skapa liv och rörelse i denna delen av Södermalm. Med Citybanas öppnande och allt spännande som händer i området finns alla förutsättningar för det, fortsätter Per Helgesson.Området runt Stockholmsverken utvecklas snabbt. I närheten har Citybanan öppnat och flera spännande bostadsprojekt är på gång. I området finns idag många spännande och kreativa företag.

Arbetet med att utveckla Stockholmsverken påbörjas under hösten 2017 och kommer att pågå i etapper fram till 2019. 

Fakta om AMF Fastigheters projekt i Stockholmsverken:

– Två kvarter, fyra byggnader och två innergårdar.

– Blandning av arbetsplatser, restauranger, mötesplatser och handel.

– Cirka 20 000 kvadratmeter flexibla kontor med hög teknisk standard. Ambition att öppna cirka 3 000 kvadratmeter för handel och restaurang.
– Ligger i korsningen Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan vid Stockholms södra station.
– Under projektperioden 2017-2019 kommer fastigheterna och gårdarna att byggas om i etapper.
– Stockholmsverken ligger i ett växande och kreativt område där många spännande och kreativa företag valt att sitta. Bland annat en mängd spelföretag och designföretag. Området utvecklas snabbt med bostads- och stadsutvecklingsprojekt och genom Citybanans öppnande skapas nya rörelser inom kvarteren.