Nyheter

Utvecklar Trafikverkets byggregler

NCC ska tillsammans med teknikkonsulten Tyréns modernisera och utveckla Trafikverkets regelverk för byggande av vägar, järnväg, broar och tunnlar.

Målet är att göra det svenska anläggningsbyggandet mer innovativt och kostnadseffektivt.

Trafikverket har inlett en översyn av de omkring 1 500 dokument som styr en stor del av det svenska anläggningsbyggandet. Syftet är att anpassa dokumenten till myndighetens nya roll som renodlad beställare.

Dagens regelverk finns samlat i tio regelverksportföljer. Tyréns har i samarbete med NCC fått det prestigefyllda uppdraget att se över två av dessa: Bro och tunnel samt Vägkonstruktion och banunderbyggnad.

– Vi är stolta över att vara med i det här samarbetet. Vår ambition är att säkerställa att det finns utrymme för innovationer och smarta lösningar i det reviderade regelverket, säger Nils Bjelm, chef för segment Anläggning på NCC Construction Sverige, i ett pressmeddelande.

Det nya arbetssättet är redan igång på myndigheten. Exempelvis är NCC totalentreprenör vid bygget av två nya vägbroar på E4:an vid Rotebro, norr om Stockholm. Där har NCC utvecklat en byggprocess och brokonstruktion som inte kräver en extra tillfällig bro.

Rotebro-broarnas sex motorvägsfiler, och tågtrafiken under broarna, kan därför hållas öppna under hela byggtiden. Lösningen sparar 24 miljoner kronor åt Trafikverket. Dessutom bedöms det samhällsekonomiska värdet av minskade störningar och lägre utsläpp av koldioxid vara runt 30 miljoner kronor, skriver NCC i ett pressmeddelande.

Trafikverkets översyn kallas Anpassat regelverk och förväntas bli klar i sin helhet under 2016.