Nyheter

VA-branschen får stöd för energieffektivisering

Svenskt Vatten får 25,5 miljoner kronor från Energimyndigheten. Pengarna ska användas till ett projekt där investeringar ska minska energianvändningen vid landets vatten- och avloppsverk.