Nyheter

Våga säga ifrån om<br/> missarna på jobbet

Du kommer inte undan. Som chef blir du tvungen att hantera misskötsel förr eller senare. Se då till att göra allt rätt.

Varför inte bara strunta i alltihop och slippa ta itu med det jobbiga korrektionssamtalet?

— Om du struntar i att en individ till exempel alltid kommer för sent, kommer det att uppstå en kultur, där alla kommer och går som de vill, säger arbetsrättsspecialisten Georg Frick, som utbildar chefer i arbetsrätt.

Det finns förstås ett ekonomiskt perspektiv på att någon missköter sig, genom att till exempel arbetsvägra: man ska göra rätt för sin lön. Men också ett arbetsmiljöperspektiv.

— En chef har skyldighet att ge återkoppling till sina medarbetare, positiv likaväl som negativ. Att låta allt bero innebär att inte se och bekräfta en människa, säger Georg Frick.

Många är osäkra

Georg Frick har insett att många chefer är osäkra inför misskötsel.

— Jag kommer in först när skadan redan är skedd. Tänk om man hade motat olle i grind!

Georg Frick rekommenderar att man skriver ner vad som gäller på arbetsplatsen i en handbok, som alla anställda ska underteckna. En sådan regelbok hör sannerligen inte till vanligheterna. Men medvetandet om behovet ökar, upplever han.

— Allt är så mycket lättare om man har ett regelverk att hänvisa till. Då kan den som felar inte skylla på okunnighet.

— Det är ett ledningsproblem om man inte tydligt har talat om vad som gäller.

Ska man träna på att hålla obehagliga korrektionssamtal?
— För vissa individer är det säkert bra med professionell samtalsträning. Men mitt jobb är att ingjuta trygghet och råg i ryggen, genom att lära ut vad som är rätt och fel. Att det är obehagligt kommer du aldrig ifrån.

Georg Frick har just kommit ut med en handbok för chefer, ”Att hantera misskötsel”.

Vad är misskötsel egentligen?
— Arbetsvägran, våld och stöld är de solklara fallen för avsked. Men de flesta fallen är inte solklara.

Varför missköter sig folk?
— Väldigt sällan är det fråga om ont uppsåt, de fallen är lättare att hantera, för att det finns en medvetenhet. Det är svårare med exempelvis kompetensbrist. Om personen trots samtal, utbildning, kanske omplacering inte klarar sitt jobb är ju detta en form av misskötsel i juridisk mening -personen klarar inte att hålla sitt anställningsavtal.

Vinnlägger man sig mer om sitt uppförande på jobbet i dåliga tider?
— Jag tror snarare att arbetsgivare har större överseende i goda tider, det går ju så bra ändå, medan de ser över sin organisation när det blåser snålt.