Nyheter

Vågar satsa – med hjälp från Tyskland

Personalbrist hindrar många byggföretags expansion. Familjeföretaget SHT-Bygg använder sig av en etablerad kontakt med ett tyskt företag — och får tillgång till obegränsade resurser. Nu vågar de ta nästa steg och ger sig in på nyproduktion av bostäder.

– Byggbranschen har alltid varit riskabel, men mer gynnsam än den är idag kan man knappt tänka sig, säger Urban Roos, grundare och delägare i SHT-Bygg.
Familjeföretaget Svensk Husteknik AB, även kallat SHT-Bygg, är inte sena att möta den stora efterfrågan på nyproduktion i Stockholm. I 15 år har far och son, Urban och Thomas Roos, drivit företaget.

Med stora uppdragsgivare som bland andra Stockholmshem har de utfört ett brett spektrum av byggtjänster; allt från att renovera garage, balkonger, planera och bygga upp hela butiksmiljöer till bostadsinredningar med lätta väggar, innertak, mattläggning, plattsättning, montering av köksinredningar till sista slutfinish med målning och städning.

– Just nu har vi sex, sju projekt igång. Det är renoveringar och förtätningar av bostäder i innerstaden. Vi har en egen stomme av byggnadsarbetare i SHT-Bygg. Vid tillfälliga toppar hyr vi in folk, berättar Thomas Roos.

I källarlokalen i Farsta har Urban Roos haft sin arbetsplats sedan 1971. Dåvarande kompanjonen bodde i porten i bortre änden av huset. De svarta skinnsofforna och furubordet talar sitt tysta tidstypiska språk.

När Urban och Thomas Roos beslutade sig för att slå sig ihop och bilda eget var det lågkonjunktur. Tålmodigt har de förvaltat och utvecklat sitt företag till en etablerad samarbetspartner till flera stora aktörer i bostads- och byggbranscherna. Nu står de själva på tröskeln till helt nya utmaningar.
– Vi har väl alltid haft i tankarna att en dag kunna arbeta med nybyggnation. Nu är vi där och det gör oss större, säger Urban Roos.
De har varit med och räknat på uppdrag men väntar fortfarande på sitt första kontrakt. De har nu koll på intressanta upphandlingar.

Beslutet att satsa på nyproduktion beror helt på den efterfrågan på bostäder som finns i Stockholm. Genom att använda sig av sin redan etablerade kontakt med välrenommerade tyska familjeföretaget Willi Meyer anser de sig ha en grundtrygghet i både yrkesskicklighet och resurser. När nu företaget tar steget att bygga bostäder så är det i konsortium med tyskarna och den svensk-tyska ingenjörsbyrån SchwedenBau Planung. Ett samarbete som SHT-Bygg räknar med ska ge dem en nästan obegränsad kapacitet och kvalitetssäkring.

– I nordöstra Tyskland råder viss arbetsbrist. Byggnadsarbetarna där har en gedigen utbildning och är skickliga hantverkare. I Stockholm har vi underskott på arbetskraft och underentreprenörer. Yrkeskunnandet här hemma har tappat i kvalitet i takt med att lärlingssystemet avskaffats, menar Urban Roos.

– När vi ger dem arbete och de ger oss arbetskraft och kunnande så har vi nytta av varandra. Det är en bra kombination som gör oss konkurrenskraftiga i anbudsförfarandet.

SHT Bygg

Grundades:1987 av far och son, Urban och Thomas Roos och Johan Tall (nu utköpt).
Inriktning:Renoveringar och tillbyggnader i Stockholmsområdet. Satsar nu även på bostadsbyggande i egen regi.
Omsättning: 90 miljoner kronor.
Antal anställda:20 personer, varav sju tjänstemän medan övriga är yrkesarbetare.
Ägare: Urban och Thomas Roos.
Vd:Thomas Roos.

Pågående projekt:

• Stambyten och renovering av våtrum i Hökarängen. Projektet ska utökas.
• Totalrenovering av 72 lägenheter på Södermalm.
• Ombyggnad av lokaler till 15 lägenheter åt Stockholmshem i Birkastaden.
• Ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter i Nacka.
• Våtrumsrenovering med mera enligt ramkontrakt i Botkyrka.
• Har byggt en kafébutik på Sveavägen.