Nyheter

Väggen som ska hindra nya skandaler

NCC:s nya väggkonstruktion tål fukt och risken för mögel är minimal. Men för att vara på den säkra sidan byggs små fuktsensorer in i de fem första husprojekten.

— Vi har varit dåliga på att göra uppföljningar av ny teknik. Att använda sensorer för att följa utvecklingen är ett led i att bli bättre på det, säger Jan Byfors, på NCC.

Som ett svar på de senaste årens kritik mot enstegstätade fasader lanserar NCC en ny väggkonstruktion. I den nya standardväggen för flerbostadshus har alla organiska material försvunnit, till exempel är träreglarna utbytta mot stålreglar.

— Kommer fukt in så torkar det bort eller dräneras ut. Därför är risken för fuktproblem och mögel så gott som eliminerad, säger Jan Byfors, chef Teknisk utveckling på NCC Construction.

Finns det ytterligare fördelar med den nya konstruktionen förutom att risken för mögel minskas rejält?
— Eftersom vi inte använder något trä alls så blir inte konstruktionen känslig för regn eller fukt i byggskedet, men det betyder inte att vi ändrar sätt att bygga, säger Jan Byfors.

Finns det några nackdelar?
— Inte direkt, mer än att den är lite dyrare än den enstegstätade väggen. För våra anställda blir det en övergång från att använda träregler till stålreglar, men det är ingen stor sak, säger Jan Byfors.

NCC har också tagit fram en ny väggkonstruktion för småhus. Bägge väggarna ska inom kort erbjudas till kunder.