Nyheter

Vägverket och Banverket läggs ner

Nästa år avvecklas Banverket och Vägverket. I stället bildas den nya myndigheten Trafikverket. Det beslutade regeringen under torsdagen.

En särskild utredare ska utses och får i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. 1 april nästa år ska Trafikverkets arbete inledas. Samtidigt läggs Banverket och Vägverket ner.

Den nya myndigheten ska bland annat ansvara för en långsiktig infrastrukturplanering för väg, järnväg, sjö och luft. Av den anledningen förs flera verksamheter över till Trafikverket:
• Vägverket
• Banverket
• verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid Sjöfartsverket
• verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering, driftbidrag och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser
• verksamheter rörande modellutveckling och analysverktyg vid SIKA.

Utredarens uppdrag går bland annat ut på att föreslå hur budgetunderlaget ska se ut för Trafikverket och hur myndigheten ska bemannas.

Samtidigt beslutade regeringen att bilda en ny myndighet för trafikanalys, som ska vara regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet. Även gällande Trafikanalys ska en särskild utredare utses, som får i uppdrag att förbereda för den nya myndigheten.