Nyheter

Vägverket och Banverket nöjda med krispaket

— Ett bra besked. <br></br> Det säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö om regeringens krispaket som kom i fredags.

Vägverket och Banverket får tillsammans cirka en miljard kronor att spendera på drift och underhåll av vägar och järnvägar under åren 2009 till 2011. Det meddelande regeringen i sitt senaste krispaket som kom förra fredagen. Beskedet var välkommet, enligt Ingemar Skogö.

— Det var ett mycket bra besked. Just drift och underhåll har varit eftersatt tidigare, så varje ekonomiskt nytillskott är välkommet, säger han.

Enligt Ingemar Skogö gör Vägverket av med cirka 8 miljarder kronor varje år på drift och underhåll. Dessutom finns det ett eftersläpande underhåll på cirka 20 miljarder kronor. I sammanhanget kan då regeringens aviserade nytillskott verka litet, men Ingemar Skogö håller inte med.

— Visst kan vi alltid vilja ha mer pengar men det här är ett bra steg i rätt riktning.

Är regeringens antagande om att satsningen kan leda till cirka 1 000 jobb rimligt?
— Ja. Man ska komma ihåg att drift och underhåll är lite mer personalintensiva än vid nyinvesteringar.

Även på Banverket reagerar man positivt på det ekonomiska tillskottet.
— Visst skulle vi gärna ta emot mer pengar, men det här är en bra satsning för sysselsättningen och tillväxten, säger Katarina Norén, planeringsdirektör på Banverket.

Enligt Katarina Norén kommer pengarna bland annat användas till att fälla träd som står för nära ledningar och till underhållsarbete av växlar och rälsar.

— Vi har inte hunnit byta ut växlar och annat i samma takt som trafiken ökat de senaste åren. Vi har också känt en oro för att detta kan leda till en försämrad service och därmed påverka tillväxten. Därför är pengarna välkomna, säger hon.