Nyheter

Valde ventilerade golv som lösning

Spärrskikt, emissionsspärrduk eller ventilerade golv.
Det var några av lösningarna som diskuterades när det 20 000 kvadratmeter stora golvet i Sahlgrenska sjukhusets nya byggnad skulle bytas ut.
– Enligt uppgift har personalens hälsobesvär i stort sett försvunnit efter utförda åtgärder vilket är det allra viktigaste, säger Ulf Krüger på Västfastigheter.

 
Våren 2014 beslöt Västfastigheter att införa ett helt nytt golv i den nybyggda intensivvårdsavdelningen (NVB) för 20 000 kvadratmeter. Efter ett möte med en grupp experter valde de ett ventilerat golv. Den totala kostnaden blev cirka 90 miljoner.

Att installera själva golvet kostade 21 miljoner kronor. Den största kostnadsposten gällde utrymning av NVB och att hyra andra lokaler när det nya golvet installerades, drygt 58 miljoner kronor. Dessutom installerades ett nytt system för uppvärmning.

– Åtgärder som utfördes var att ta bort alla plastmattor på golven, slipa av limrester samt montera ett mekaniskt ventilerat luftspaltsbildande golv med ovanliggande spånskiva och en plastmatta som ytskikt. I samband med dessa åtgärder frånkopplades även golvslingorna med omväxlande värme/kyla och ett vanligt radiatorsystem installerades för byggnadens uppvärmning, säger Ulf Krüger, områdeschef Teknik, Säkerhet och Miljö i Västfastigheter.

Han är positiv till resultatet.

– Enligt uppgift har personalens hälsobesvär i stort sett försvunnit efter utförda åtgärder vilket är det allra viktigaste, säger Krüger.

Just ventilerade golv är det definitivt dyraste alternativet. Kostnaden för att införa ventilerat golv i NVB blev ungefär 1 000 kronor per kvadratmeter. Den expertgrupp Västfastigheter anlitade redovisade fem möjliga alternativ och de föreslog det definitivt dyraste, ventilerade golv.

Jan Kristensson är kemist och har arbetat med de fem olika metoderna för att lösa golvproblem.

– Det finns vissa konsultföretag i Sverige som alltid rekommenderar ventilerade golv när en byggherre vill ha hög säkerhet för sin golvlösning, säger Jan Kristensson, och fortsätter:

– Min bild av kostnaderna för de fem alternativen är att spärrskiktsprodukter kostar cirka 200 kronor per kvadratmeter medan ventilerade golv kostar cirka 1 000 kronor per kvadratmeter, säger Kristensson.

Ulf Krüger är medveten om kostnadsbilden men menar att argumenten för ventilerade golv är starka, och därför föll valet på denna lösning.

De fem alternativ som expertgruppen diskuterade var: Tät-/spärrskikt, cTrap, ökad ventilation, bortbilning av delar av golvet och ventilerat golv.

Göte Andersson