Nyheter

Välkomnar kommissionens slutrapport

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen
Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Byggföretagen välkomnar många av förslagen i Byggmarknadskommissionens slutrapport. Dock är man skeptisk till skärpta regler för arbetskraftsinvandring.
– Sverige är litet land som är beroende av utländsk arbetskraft, säger vd:n Catharina Elmsäter-Svärd.      

Byggföretagen ställer sig bland annat bakom att sekretessen mellan myndigheter ska minska, sekretessen på företagens skattekonto ska brytas, att tillsynen av utstationeringsregistret intensifieras och att handläggningstiderna för mål i förvaltningsdomstolarna ska kortas. Däremot är Byggföretagen skeptiska till förslaget på ytterligare skärpta regler för arbetskraftsinvandring.

-Sverige är litet land som är beroende av utländsk arbetskraft. Byggbranschen har redan idag högre krav för arbetstillstånd. Ska vi komma till rätta med problemen i samhället så behövs det främst kontroller och åtgärder kring företag och individer som inte söker arbetstillstånd, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

”Det går att vända utvecklingen”

I Byggmarknadskommissionens uppdrag ingick att kartlägga och analysera hur omfattande kriminaliteten i branschen är, skriver Byggföretagen i ett pressmeddelande, som fortsätter: ”Även om Byggmarknadskommissionen pekar ut tydliga problem med arbetslivskriminalitet har man tyvärr inte kunnat visa exakt hur utbrett problemet är.

– Det går att vända utvecklingen. Från Byggföretagens sida nöjer vi oss aldrig med mindre än att alla företag med olagliga eller ohederliga upplägg rensas bort. Nu krävs att alla goda krafter hjälps åt, säger, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

”Öka säkerheten på byggena”

Även Riksbyggen välkomnar rapporten och arbetet för att göra byggbranschen sundare.

– Det här är oerhört viktiga frågor för oss på Riksbyggen, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen, som liksom Byggföretagen lyfter sekretessen mellan myndigheterna, tillsynen av utstationeringsregistret, kortare handläggningstider för mål i förvaltningsdomstolarna, men också utvecklingen av ID06-systemet.

– I Riksbyggens bostadsproduktion arbetar vi dagligen med att både öka säkerheten på byggena och skapa mer ordning och reda. Till exempel tillåter vi bara underleverantörer i två led för att underlätta kontrollen av vilka företag som är verksamma på våra byggen och därigenom minska risken att oseriösa företag kommer in på våra arbetsplatser, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.