Nyheter

Välkomnar personalliggare

Personalliggare och oannonserade kontrollbesök ska införas för byggbranschen. Syftet med förslaget är att minska förekomsten av svartarbete och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen. Det föreslår regeringen i en remiss som nyligen lämnats till Lagrådet.

Förslaget innebär att bland annat att byggherren ska anmäla till Skatteverket när byggverksamhet ska påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska löpande föra personalliggare över de personer som är verksamma i byggverksamheten.

Skatteverket ska ha möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen för att kontrollera personalliggaren. Vid kontrollbesöken kommer Skatteverket kunna ta del av byggarbetsplatsens samlade personalliggare vilket bidrar till att synliggöra de olika entreprenörerna på bygget. En kontrollavgift ska tas ut om skyldigheterna inte fullgörs.

 

– Ett långt och uthålligt opinionsarbete har äntligen resulterat i något konkret. Med personalliggare i byggbranschen får vi ett av de viktiga verktygen på plats för att stärka den sunda konkurrensen och motverka ekonomisk brottslighet, säger Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.