Nyheter

Vändning i väst

Arbetslösheten bland byggnadsarbetare i Västra Götaland har halverats jämfört med i början av året. Nu talas det om en vändning på byggmarknaden i området.

I början av året var byggarbetslösheten i Västra Götaland 15 procent. Nu har den sjunkit till 8 procent och få är varslade, rapporterar Sveriges Radio. Under våren har många varsel dragits tillbaka och nu talas det i försiktiga ordalag om en vändning på byggmarknaden i området.

— I bostadsproduktionen har vi tappat mest, företagen beställer inte lika mycket. Men däremot har reparationsjobb samt om- och tillbyggnadsjobb ökat, så kallade rot-jobb, säger Mats Gröndahl, vice ordförande i Bygg-12:an i Göteborg, till SR.