Nyheter

”Väntar på konkret politik från den nya regeringen”

Finansminister Elisabeth Svantesson
Regeringen har lämnat över budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade budgetens innehåll. Foto: Skärmdump

Regeringen har lämnat budgetpropositionen för 2023.
Enligt finansministern är det ”en svagt åtstramande budget”.
Den innehåller bland annat förslag som ett riktat stöd till elintensiva företag, tillfälligt sänkt skatt på drivmedel, bibehållen a–kassa och slopat investeringsstöd.
– Avskaffat investeringsstöd måste balanseras upp av regelverk som bidrar till att säkra en hög och jämn byggtakt. Här väntar vi fortfarande på konkret politik från den nya regeringen, säger Tanja Rasmusson.


Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade en ”svagt åtstramande budget”, som ska verka så att inflationen inte biter sig fast på en hög nivå.
– Den här budgeten läggs i en väldigt speciell tid med hög inflation där vi bedöms gå in i en lågkonjunktur. Läget är svårt.

Förutom satsningar på rättsväsendet och militären lyfte hon särskilt några delar av budgetens innehåll: riktat elstöd till elintensiva företag, sänkt skatt på bränsle, fler platser på regionalt yrkesvux inom komvux och fler praktikplatser, en offensiv och ambitiös miljö- klimatpolitik där utbyggd laddinfrastruktur och ”storsatsningar” på koldioxidinfångning ingår och satsningar för att få fler in på arbetsmarknaden.

Regeringen bedömer att BNP minskar med 0,4 procent under 2023 – att jämföra med Byggföretagens prognos på minus en procent jämfört med 2022.

– Utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden utgör en riskfaktor. När det kommer till nyproduktion är Byggföretagen förstås extra bekymrade över att cementkrisen ännu inte är över. Råvaruförsörjningen behöver säkras om vi ska kunna bygga Sverige ur krisen, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

”Regeringen tar sin hand från bostadspolitiken”

Byggföretagen har tidigare varit skeptiska till investeringsstödet för nyproduktion av hyresbostäder – med hänsyn till att det snedvrider konkurrensen på marknaden. När regeringen nu avskaffar subventionerna efterlyser Byggföretagen fler regelförenklingar.

– Avskaffat investeringsstöd måste balanseras upp av regelverk som bidrar till att säkra en hög och jämn byggtakt. Här väntar vi fortfarande på konkret politik från den nya regeringen, säger Tanja Rasmusson.

Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads, menar att det avskaffade investeringsstödet innebär att regeringen tar sin hand från bostadspolitiken.

– Det är allvarligt. Vi krävde tidigare att investeringsstödet ska återinföras och utvecklas, nu gör man tvärtom. Regeringen upprepar gamla högerregeringars misstag och tror att marknaden ska lösa allt. Historien har visat att det inte fungerar. Det leder till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider, kommenterar han.

Förslag för att öka tillgången av byggbar mark

I regeringens budget föreslås framtida reformer för att öka tillgången till byggbar mark och en förenkling av byggreglerna. Kommuner uppmanas även att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus.

– Vi vet att 7 av 10 vill bo i ett eget ägt småhus, ändå är Sverige är det land i Europa som har fjärde lägst andel småhusbyggnation. Det är därför välkommet att regeringen sänder en tydlig signal till kommunerna om att öka tillgången till byggbar mark. Det är något som OBOS länge drivit, inte minst för att det skulle möjliggöra för fler trädgårdsstäder med plats för människor i livets olika faser och olika boende- och upplåtelseformer, säger Joakim Henriksson, vd för Obos Sverige.

Budgetpropositionen lämnar samtidigt många frågetecken, enlig Obos. Regeringen har ännu inte lämnat besked om att förändra amorteringskravet, vilket Obos hade önskat. Dessutom har regeringen inte tagit ställning till förslaget om startlån för den som ska köpa en bostad för första gången.

– Vi uppmanar vår nya bostadsminister att fullfölja föreslagna startlån för förstagångsköpare, ett kraftigt verktyg för att sänka trösklarna för fler till det ägda boendet, säger Sofia Ljungdahl, vd OBOS Nya Hem.

Satsningar på energieffektivisering

Bland övriga förslag i budgeten som berör bygg- och anläggningsbranschen finns bland annat ett riktat stöd till elintensiva företag på 2,4 miljarder kronor, tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och en bibehållen a–kassa.

Regeringen satsar också 1,2 miljarder kronor över tre år för att gynna energieffektivisering i småhus, samt stärker avdraget för grön teknik avseende installation av solceller och system för lagring.

– Installatörsföretagen välkomnar att regeringen satsar resurser på energieffektivisering i småhus genom renovering och konvertering från direktverkande el, samt utökar det gröna avdraget för installation av solceller, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.