Nyheter

Vänteläge i byggbranschen

Byggindustrin försätts i vänteläge på grund av den pågående konjunkturavmattningen i svensk ekonomi. Bostadsinvesteringarna stiger svagt nästa år tack vare ett ökat nybyggande som driver branschen när anläggningsbyggandet avtar. Lokalinvesteringarnas positiva utveckling bidrar till uppgången 2013. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Sveriges BNP-tillväxt avtog successivt under första halvåret 2012. En fortsatt mager global tillväxt under nästa år håller tillbaka den exportberoende svenska ekonomin. Hushållen är ändå relativt optimistiska om framtiden, men inköpscheferna deppar.

– 2012 blir inget bra år tillväxtmässigt. Nästa år rätas förhoppningsvis flera frågetecken ut kring världsekonomin så att återhämtningen kan starta om, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Få nya bostäder
Bostadsbyggandet går trögt och nyinvesteringar i bostäder minskar i år. I takt med att konjunkturutvecklingen stabiliseras framöver kommer bostadsbyggandet att vända upp. Antalet påbörjade bostäder blir ändå färre 2013 än 2011.

– Bostäder blir den svagaste delsektorn i år, men den repar sig under nästa år. Däremot ser vi att infrastrukturbyggandet på grund av lägre anslag minskar 2013. Merparten av de utlovade satsningarna i höstbudgeten ligger tyvärr bortom prognoshorisonten, säger Johan Deremar.

Oförändrad sysselsättning
Trots relativt svag tillväxt i byggindustrin kommer sysselsättningen i genomsnitt att ha ökat vid 2012 års slut. Byggarbetsmarknaden försvagas betydligt under hösten men den historiskt höga sysselsättningsnivån bibehålls under 2013 då antalet sysselsatta väntas vara 7 000 fler än under 2011.

– Det finns dock risk för en betydligt svagare efterfrågan framöver, till exempel om eurokrisen eskalerar eller om USA:s kongress inte når en budgetöverenskommelse. Vi har även en avtalsrörelse nästa år som vid en konflikt kan stjälpa en återhämtning. Den strejk vi hade inom byggsektorn under våren 2012 har tyvärr skapat en större osäkerhet för utvecklingen under 2013, avslutar Johan Deremar.

 Bygginvesteringarnas utveckling 

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”3218″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”184″,”width”:”468″}}]]